Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE

  „PRACUJ EFEKTYWNIE I Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Cel ogólny:

 •   wzrost efektywności firmy poprzez wzrost zaangażowania pracowników oraz udoskonalenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi.

Cel ogólny jest realizowany podczas 2 etapów:

 1. Rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników
 2. Doradztwo w  przedsiębiorstwach w zakresie udoskonalenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi

Etap I – Rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników

Etap I składa się z 3 szkoleń, z których każde trwa 2 dni. Uczestnikami mogą być pracownicy szeregowi i kadra kierownicza. Etap realizowany jest  okresie 10.2014r.-02.2015r.

Cele szczegółowe realizowane w etapie I:

 •   rozwój umiejętności interpersonalnych (m.in. umiejętności nawiązywania relacji,  komunikacyjnych, negocjacyjnych, rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej, zachowań  asertywnych, wywierania wpływu) niezbędnych w kontaktach z klientami zewnętrznymi i  wewnętrznymi,
 •   wzrost motywacji i zaangażowania w pracę,
 •   wzrost identyfikacji z celami firmy,
 •  wzrost efektywności indywidualnej,
 •   wzrost satysfakcji z pracy poprzez uzyskanie równowagi pomiędzy życiem  zawodowym i osobistym,
 •   wypracowanie wniosków do wykorzystania przez pracodawców dotyczących warunków niezbędnych do budowania u pracowników motywacji, identyfikacji z firmą.

Szkolenie nr 1 – Szkolenie umiejętności interpersonalnych – trening

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Co to są umiejętności interpersonalne i dlaczego są ważne dla organizacji?
 • Moje mocne i słabe strony w komunikowaniu się.
 • Jak wyrażać swoje myśli i uczucia w rozmowie?
 • Asertywnie to nie znaczy agresywnie – czyli jak skutecznie się komunikować?
 • Strategie komunikacji dopasowane do wymagających klientów zewnętrznych i wewnętrznych?
 • Informacja zwrotna – czyli jak konstruktywnie dzielić się swoimi uwagami?
 • Jak negocjować i rozwiązywać konflikty w zespole?
 •  Jak  budować współpracę w zespole, markę i lojalność wobec firmy?
 • Jak stworzyć  zaangażowany i zmotywowany zespół – czynniki sukcesu-wnioski.

Szkolenie nr 2  – Szkolenie z zakresu efektywności osobistej

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Jakie są moje cele życiowe i zawodowe?
 • Źródła satysfakcji zawodowej i osobistej.
 • Jak pogodzić cele zawodowe z prywatnymi?
 • Narzędzia pomocne w planowaniu pracy.
 • Przyczyny  i rola stresu w naszym życiu. Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym i brakiem chęci do pracy?
 • Jak wzbudzić w sobie motywację wewnętrzną będącą motorem do osiągania celów?
 • Jak  podnieść swoją efektywność osobistą – czynniki sukcesu.

Szkolenie nr 3 – Szkolenie z zarządzania zmianą osobistą

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Kiedy podlegamy zmianie  – definicje.
 • Dlaczego boimy się zmian?
 • Czy można przygotować się do zmiany?
 • Jakie są przyczyny oporu przed zmianą?
 • Indywidualne reakcje na zmianę – dlaczego różnie reagujemy na zmiany?
 • Jak radzić sobie ze zmianami? Błędy i porażki, czy warto ich się bać?
 • Jak zwiększać swoją otwartość na zmiany w organizacji i życiu osobistym?
 • Jak zostać liderem zmiany organizacyjnej?
 • Rozwój własny jako najlepsza inwestycja w życiu-podsumowanie i wnioski.

Etap II – Doradztwo w  przedsiębiorstwach w zakresie udoskonalenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi

Etap  II projektu rozpocznie się konferencją w Warszawie, na której specjaliści przedstawią współczesne tendencje w zakresie standardów zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym naciskiem na budowanie identyfikacji i zaangażowania pracowników oraz zostaną przedstawione wnioski końcowe z I etapu projektu. Ten etap projektu dedykowany jest dla kadry zarządzającej i  przedstawicieli organizacji społecznych.

Po konferencji rozpoczną się działania doradcze i doradczo-warsztatowe w firmach w wymiarze 12- 48 godzin w zależności od potrzeb  i uzgodnień. Realizacja w okresie 03- 08.2015r.

Cele szczegółowe realizowane w etapie II:

 •   wsparcie działań personalnych np. w zakresie rekrutacji i selekcji, opisów stanowisk pracy, identyfikacji i analizy potrzeb     szkoleniowych, systemów motywowania i oceny pracowniczej,
 •    udoskonalenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi służących wzrostowi efektywności firm,
 •    rozwój umiejętności w wybranych obszarach,
 •    wzrost motywacji i zaangażowania w pracę,
 •    wzrost identyfikacji z celami firmy.

Informacje organizacyjne:

 •    udział w projekcie jest BEZPŁATNY, dofinansowany w ramach środków EFS
 •    uczestnicy muszą być pracownikami małych i średnich przedsiębiorstw
 •     konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa  i  podpisanie umowy na realizację projektu
 •    uczestnicy i zainteresowane przedsiębiorstwa dokonują wyboru, w których etapach projektu chcą wziąć udział
 •    szkolenia będą odbywać  się w miejscu i wg harmonogramu ustalonego z Spółdzielniami
 •   w  ramach szkoleń zapewniamy: wyżywienie (przerwy kawowe, lunch), zakwaterowanie ze śniadaniem i kolacją dla dojeżdżających na szkolenia, materiały szkoleniowe (segregator ze skryptem i prezentacją, notatnik, długopis), certyfikat ukończenia szkolenia.
 •  w sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o kontakt z:

Beata Karolak tel.kom. 0607 166 132 b.karolak@slg-itc.eu

Bożena Gretka tel.kom.602 329 662 b.gretka@slg-itc.eu

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *