Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE
Stanowisko: Specjalista/ka ds. badania kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce rozpoczynając realizację Projektu pn. „Skuteczni uczestnicy dialogu społecznego” o numerze POWR.02.20.00-IP.03-00-001/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: „Specjalisty/ki ds. badania kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych”. Do zadań pracownika/cy będzie należało:

 • Przygotowanie profesjonalnego narzędzia do badania kompetencji członków organizacji związkowych,
 • Przeprowadzenie badań kompetencji na poziomie organizacji wśród wyznaczonych respondentów – przeprowadzenie badań metodą wywiadów telefonicznych na minimum 300 respondentach,
 • Przygotowanie raportu z badania,
 • Udział w pracach zespołu projektowego.

Specjalista/ka ds. badania kompetencji uzyska podczas swojej pracy wsparcie ze strony eksperta merytorycznego – osoby z długoletnim doświadczeniem w pracy związkowej, a także w prowadzeniu dialogu społecznego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w realizacji badań wśród członków związków zawodowych,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego myślenia,
 • Profesjonalizm.

Okres zatrudnienia: maj – sierpień 2019 (4 miesiące)

Wymiar czasu pracy: pół etatu

Miejsce pracy: Warszawa

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów do dnia 25 kwietnia 2019 roku do godz. 16:00. Dokumenty powinny zawierać:

 • CV wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania do wykonywania zadań w ramach stanowiska „Specjalista/tka ds. badania kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych„,
 • Pisemną informację odnośnie oczekiwań płacowych w kwocie netto,
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).

CV powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa) zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Aplikacje można składać osobiście w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa), listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: federacjaspolem@gmail.com.
Niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej za pracę na wymienionym stanowisku, w podanym wymiarze.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Pauliną Górczyńską (tel. +48 505 108 803).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *