Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

ROZEZNANIE RYNKU Opracowanie strategii wykorzystania wyników badań i analiz oraz nadzór nad przeprowadzeniem badań

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (zwana dalej „Zamawiającym”) realizując projekt pt. „Problemy społeczne pod lupą” (dalej „Projekt”) o numerze POWR.02.20.00-00-00011/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, poddziałanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, poszukuje Wykonawcy/Wykonawców na opracowanie strategii wykorzystania wyników badań
i analiz
jak również eksperta ds. merytorycznych, który będzie sprawował nadzór nad przeprowadzeniem badań.

Zamówienie realizowane jest w trybie Rozeznania Rynku, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia:

  1. Opracowanie strategii wykorzystania wyników badań i analiz.
  2. Zatrudnienie eksperta ds. merytorycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdziecie Państwo w załączniku pt. „Rozeznanie Rynku PSPL-1-RR-2019„. 

Oferty można składać pocztą elektroniczną, tradycyjną bądź osobiście do dnia 23/09/2019, do godziny 16:00.

Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z treścią ogłoszenia. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją treści warunków postawionych Wykonawcy w niniejszym Rozeznaniu Rynku. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *