Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE Stanowisko: Badacz do badania nr 3

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce realizując Projekt pn. „Problemy społeczne pod lupą” o numerze POWR.02.20.00-00-0011/18, który finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zaprasza do złożenia oferty cenowej osoby, które posiadają kwalifikacje do pracy na stanowisku: „Badacz do badania nr 3”. Do zadań pracownika/cy będzie należało:

 • Zaplanowanie procesu badania, przygotowanie ostatecznej metodologii badania, ustalenie celu, obszarów problemowych, grup badawczych, technik badania, zasad analizy danych,
 • Przygotowanie narzędzi badawczych,
 • Przeprowadzenie pilotażu badania i ewentualna modyfikacja narzędzi/procesu itp.,
 • Przeprowadzenie badania,
 • Weryfikacja i analiza materiału,
 • Przygotowanie raportu z badania,
 • Udział w pracach zespołu projektowego.

Tytuł badania:Szkolnictwo zawodowe kształcące pracowników handlu w Polsce analiza sytuacji obecnej oraz zapotrzebowanie w zakresie zmian kierunków kształcenia oraz programów nauczania w opinii pracodawców z branży handlowej”.

Wstępny cel badania: diagnoza sytuacji obecnej w kształceniu zawodowym pracowników branży handlowej oraz zapotrzebowanie na zmiany kierunków kształcenia oraz programów nauczania w opinii pracodawców z branży handlowej.

Wstępne obszary problemowe: oferta edukacyjna szkól dla przyszłych i obecnych pracowników branży handlowej w ujęciu jakościowym (programy, metodyka, praktyczna nauka zawodu) i ilościowym, jakość oferty edukacyjnej w opinii kadry zarządzającej branży handlowej, propozycja zmian oferty w opinii kadry zarządzającej branży handlowej.

Badanie może przyczynić się do zaproponowania korekt w programach nauczania lub praktycznej nauki zawodowej w szkołach zawodowych kształcących przyszłych pracowników sklepów.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w realizacji badań na rzecz związków zawodowych,
 • Umiejętność pracy w zespole oraz analitycznego myślenia,
 • Profesjonalizm.

Okres zatrudnienia: wrzesień 2020 – luty 2021 (6 miesięcy), zatrudnienie na podstawie um. o pracę.

Wymiar czasu pracy: 1/3 etatu.

Miejsce pracy: Warszawa oraz inne miejsca związane z realizacją badań.

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów do dnia 17 września 2020 roku do godz. 15:00. Dokumenty powinny zawierać:

 • CV wraz z oświadczeniem o posiadaniu przygotowania do wykonywania zadań w ramach stanowiska „Badacz do badania nr 3”,
 • Pisemną informację odnośnie oczekiwań płacowych,
 • Podpisaną klauzulę informacyjną dot. Przetwarzania danych osobowych na potrzeby rekrutacji (załącznik do ogłoszenia).

CV powinno zawierać klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa) zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach, w tym na przetwarzanie ich w przyszłości – dla celów związanych z procesem rekrutacji. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie.”

Aplikacje można składać osobiście w siedzibie Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji, Handlu i Usług w Polsce (ul. Kopernika 36/40, lok. 375, 02-924 Warszawa), listownie (liczy się data wpływu korespondencji) lub mailowo (podpisany skan) na adres: federacjaspolem@gmail.com.

Niniejsze ogłoszenie ma na celu ustalenie ceny rynkowej za pracę na wymienionym stanowisku, w podanym wymiarze.

W razie pytań prosimy o kontakt z kierowniczką projektu – Pauliną Górczyńską (tel. +48 505 108 803).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *