Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Rekrutacja do projektu cz. 2

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w przygotowanych w ramach Projektu pt. „Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego” kolejnych szkoleniach e-learningowych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy osoby, które aktualnie zasiadają w instytucjach dialogowych, lub zostały przez Zarządy organizacji wskazane do przyszłościowego udziału w instytucjach dialogowych, a także osoby, które same mają intencję przyszłościowego włączenia się w dialog społeczny. Szczegółowe warunki udziału określa „Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie”.

W ramach uczestnictwa każdy Uczestnik/czka otrzyma bezpłatnie:

  • możliwość uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu on-line,
  • materiały szkoleniowe dostępne na platformie internetowej,
  • certyfikat uczestnictwa (w przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia),
  • możliwość skorzystania z zaplecza technicznego projektu (wypożyczalnia laptopów oraz konsultacja techniczna ze specjalistą ds. wsparcia uczestników/czek szkoleń e-learningowych).

Aktualnie realizowane będą kolejne szkolenia e-learningowe z tematów:

A. „Przygotowanie prezentacji w Power Point wspierających wystąpienia na forum instytucji dialogu społecznego”,
B. „Komunikacja on-line dla uczestników dialogu społecznego”,
C. „Ochrona danych osobowych dla uczestników dialogu społecznego”.

Termin realizacji powyższych szkoleń: listopad 2020 – kwiecień 2021. Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Aby dokonać zapisu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fspolem@opzz.org.pl lub opole@opzz.org.pl .

Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Żadna kobieta ani mężczyzna nie będą dyskryminowani ze względu na płeć. Osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony równy dostęp do udziału we wsparciu. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria określone w Regulaminie, płeć oraz niepełnosprawność nie będą wykluczające, ani brane pod uwagę przy kwalifikacji Uczestników/czek Projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *