Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Rekrutacja do projektu cz. 3

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do uczestnictwa w przygotowanych w ramach Projektu pt. „Skuteczni Uczestnicy Dialogu Społecznego” kolejnych szkoleniach e-learningowych oraz szkoleniach zdalnych, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Zapraszamy osoby, które aktualnie zasiadają w instytucjach dialogowych, lub zostały przez Zarządy organizacji wskazane do przyszłościowego udziału w instytucjach dialogowych, a także osoby, które same mają intencję przyszłościowego włączenia się w dialog społeczny. Szczegółowe warunki udziału określa „Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie”.

W ramach uczestnictwa każdy Uczestnik/czka otrzyma bezpłatnie:

  • możliwość uczestnictwa w profesjonalnym szkoleniu on-line,
  • materiały szkoleniowe dostępne na platformie internetowej,
  • certyfikat uczestnictwa (w przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia),
  • możliwość skorzystania z zaplecza technicznego projektu (wypożyczalnia laptopów oraz konsultacja techniczna).

Aktualnie realizowane będą kolejne szkolenia e-learningowe z tematów:

A. „Wystąpienia publiczne dla uczestników dialogu społecznego”,
B. „Obrona własnego stanowiska oraz elementy negocjacji i mediacji w pracy instytucji dialogu społecznego”,
C. „Wizerunek uczestnika dialogu społecznego – savoir-vivre oraz radzenie sobie z sytuacjami stresowymi”.

Oprócz szkoleń e-learningowych dostępne są również indywidualne szkolenia zdalne z obsługi aplikacji służących komunikacji on-line (m.in. Zoom, Microsoft Teams, WhatsApp).

Termin realizacji powyższych szkoleń: styczeń 2021 – kwiecień 2021. Udział we wszystkich formach wsparcia jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Aby dokonać zapisu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: fspolem@opzz.org.pl lub opole@opzz.org.pl .

Rekrutacja na szkolenia prowadzona jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji. Żadna kobieta ani mężczyzna nie będą dyskryminowani ze względu na płeć. Osoby niepełnosprawne będą miały zapewniony równy dostęp do udziału we wsparciu. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria określone w Regulaminie, płeć oraz niepełnosprawność nie będą wykluczające, ani brane pod uwagę przy kwalifikacji Uczestników/czek Projektu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *