Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Raporty z badań prowadzonych w ramach projektu „Problemy społeczne pod lupą”

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce od 2019 roku prowadzi projekt pt. „Problemy społeczne pod lupą”.  Jest on dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.20 – „Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy” i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Celem projektu jest zwiększenie wpływu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce na kształtowanie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem branży handlowej i sytuacji kobiet na rynku pracy dzięki działaniom prowadzonym w projekcie: przeprowadzenie trzech ogólnopolskich badań i analiz, upublicznienie i zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań, w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2021. 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników/c zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

W kręgu naszych najważniejszych zainteresowań znajdują się problemy handlu w Polsce oraz problemy kobiet, które stanowią przewagę w tej branży. Z tego powodu postanowiliśmy przeprowadzić w ramach niniejszego projektu badania koncentrujące się na tych dwóch obszarach. Przeprowadziliśmy trzy badania o następującej tematyce: 

Badanie 1: Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) i możliwość ich realizacji. 

 Badanie 2: Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji kobiet powracających do aktywności zawodowej po minimum rocznej przerwie. 

 Badanie 3: Szkolnictwo zawodowe kształcące pracowników handlu w Polsce analiza sytuacji obecnej oraz zapotrzebowanie w zakresie zmian kierunków kształcenia oraz programów nauczania w opinii pracodawców z branży handlowej. 

Z wynikami realizacji powyższych badań mogą Państwo zapoznać się czytając zamieszczone poniżej raporty autorstwa pana Jana Przewoźnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *