Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Raporty z badań prowadzonych w ramach projektu „Problemy społeczne pod lupą”

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce od 2019 roku prowadzi projekt pt. „Problemy społeczne pod lupą”.  Jest on dofinansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 2.20 – „Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy” i realizowany pod nadzorem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. 

Celem projektu jest zwiększenie wpływu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce na kształtowanie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia ze szczególnym uwzględnieniem branży handlowej i sytuacji kobiet na rynku pracy dzięki działaniom prowadzonym w projekcie: przeprowadzenie trzech ogólnopolskich badań i analiz, upublicznienie i zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań, w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2021. 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników/c zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

W kręgu naszych najważniejszych zainteresowań znajdują się problemy handlu w Polsce oraz problemy kobiet, które stanowią przewagę w tej branży. Z tego powodu postanowiliśmy przeprowadzić w ramach niniejszego projektu badania koncentrujące się na tych dwóch obszarach. Przeprowadziliśmy trzy badania o następującej tematyce: 

Badanie 1: Potrzeby szkoleniowe i edukacyjne w opinii pracodawców i pracowników branży handlowej (handlu detalicznego) i możliwość ich realizacji. 

 Badanie 2: Potrzeby a możliwości uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji kobiet powracających do aktywności zawodowej po minimum rocznej przerwie. 

 Badanie 3: Szkolnictwo zawodowe kształcące pracowników handlu w Polsce analiza sytuacji obecnej oraz zapotrzebowanie w zakresie zmian kierunków kształcenia oraz programów nauczania w opinii pracodawców z branży handlowej. 

Z wynikami realizacji powyższych badań mogą Państwo zapoznać się czytając zamieszczone poniżej raporty autorstwa pana Jana Przewoźnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *