Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Strategiczny wymiar merchandising w branży handlowej

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęło 17 ofert, spośród których wyłoniliśmy oferty, które uzyskały największą ilość punktów oraz nie zostały odrzucone z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

 

Umowy na realizację usług  zostaną podpisane z:

 

Hotelem Czarna Hanka, Ireneusz Pawłowski na wynajem sali i zapewnienie cateringu w Hotelu Czarna Hanka w Czarnkowie

UpHotel s.c z Jeleniej Góry na wynajęcie sali i zapewnienie cateringu w FHU Leśna w Iławie

UpHotel s.c. z Jeleniej Góry na wynajęcie sali i zapewnienie cateringu w hotelu Piast w Gliwicach

Hotel Trzy Stawy Katowice sp. z o.o. na wynajęcie sali i zapewnienie cateringu w Hotelu Silesian w Katowicach.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA na stanowisko Trener/Trenerka do przeprowadzenia trzech dwudniowych szkoleń pt. „Dialog społeczny w procesie zmiany” w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

 

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1. Oferent złożył ofertę na stanowisko Trenera/Trenerki do przeprowadzenia szkoleń pt. „Dialog społeczny w procesie zmiany”:

 

 1. Dariusz Potyrała

 

Oferta nie zawierała braków formalnych.

 

Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferenta – Dariusza Potyrałę  przy następujących cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

dni szkoleniowych

cena jednostkowa

wartość zamówienia

przeprowadzenia szkoleń pt. Dialog społeczny w procesie zmiany:

6

1500,00 zł

9 000,00 zł

 

Umowa z Oferentem zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA na stanowisko Trener/Trenerka do przeprowadzenia pięciu jednodniowych szkoleń pt. „Zarządzanie zmianą” w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

 

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 2. Oferentki złożyły ofertę na stanowisko Trenera/Trenerki do przeprowadzenia szkoleń pt. „Zarządzanie zmianą”

 

 

 1. Iwona Kuś – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INPLACE DORADZTWO PERSONALNE
 2. Elżbieta Szadura – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SZADURA DORADZTWO

 

Obie oferty przekroczyły cenowo zaplanowane w budżecie koszty przeznaczone na tą usługę, ale nie zawierały braków formalnych. Na skutek tego zostały w dniu 06 października 2014 r. przeprowadzone negocjacje z Oferentką, która złożyła ofertę z niższą ceną.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferentkę – Iwonę Kuś – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą INPLACE DORADZTWO PERSONALNE przy następujących ustalonych przez strony cenach za usługę:

 

ilość

dni szkoleniowych

cena jednostkowa

wartość zamówienia

przeprowadzenia szkoleń pt. Zarządzanie zmianą

5

1500,00 zł

7 500,00 zł

 

 

Umowa z Oferentką zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA OPRACOWANIE RAPORTÓW Z BADANIA POTRZEB PRACOWNIKÓW w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1 Oferent złożył ofertę na opracowanie raportów:

 

 1. ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota

 

Oferta przekroczyła cenowo zaplanowane w budżecie koszty przeznaczone na tą usługę, ale nie zawierała braków formalnych. Na skutek tego zostały w dniu 08 października 2014 r. przeprowadzone z Oferentem negocjacje.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferenta ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota przy następujących ustalonych przez strony cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

raportów

cena jednostkowa

wartość zamówienia

Przeprowadzenie analizy potrzeb pracowników z każdego przedsiębiorstwa i przygotowanie raportu

12

1500,00 zł

18 000,00 zł

 

Umowa z Oferentem zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA PRZEPROWADZENIA DORADZTWA Z ZAKRESU BADANIA OTOCZENIA SKLEPU w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1. Oferentka złożyła ofertę na przeprowadzenie doradztwa:

 

 1. Dorota Wiktorowska

 

Oferta przekroczyła cenowo zaplanowane w budżecie koszty przeznaczone na tą usługę, ale nie zawierała braków formalnych. Na skutek tego zostały w dniu 07 października 2014 r. przeprowadzone z Oferentką negocjacje.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferentkę – Dorotę Wiktorowską, przy następujących ustalonych przez strony cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

godzin

cena jednostkowa

wartość zamówienia

Przeprowadzenie doradztwa z zakresu badania otoczenia sklepu

400

300,00

120 000 zł

 

Umowa z Oferentem zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

NOWY PROJEKT DOFINANSOWANY Z UNII EUROPEJSKIEJ „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”

REKRUTACJA W TOKU

     Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce wraz z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym MAGMARPOL, Marek Sułowski od 01.09.2014 rozpoczęła realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedsiębiorstw handlowych prowadzących sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe na terenie całej Polski pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”

Na realizację projektu pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt jest w 100% dofinansowany. To oznacza, że przedsiębiorstwa, które zgłoszą swoich pracowników na szkolenia i doradztwo nie ponoszą żadnych kosztów własnych.

     Motywem realizacji projektu są niepokojące dane z rodzimego rynku, z których wynika, że ostatnie 5 lat nie oszczędzało detalistów, zwłaszcza w małych miejscowościach. Upadła ponad 1/3 sklepów.

     Niewątpliwie rodzime placówki handlowe, nie wytrzymują konkurencji dużych wielkopowierzchniowych sklepów z kapitałem zagranicznym. Przewaga cenowa związana ze skalą działalności to nie jedyne powody tej nierównej walki. Sklepy wielkopowierzchniowe posiadają budżety na budowanie strategii merchandisingowych, wpływając tym samym na zachowania zakupowe konsumentów i zdobywając kolejne segmenty rynku.

     Merchandising to sztuka podnoszenia efektywności sprzedaży towarów masowych i w masowej skali poprzez wykorzystanie topografii sklepu oraz elementarnych zasad psychologii społecznej, sztuki prezentacji produktów, budowanie skojarzeń klientów. Małe i średnie sklepy, ze względów finansowych, nie stać na wdrażanie takich strategii.

Dlatego też wychodzimy naprzeciw potrzebom rodzimych placówek handlowych proponując im kompleksowe wsparcie w postaci szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników sklepów z zakresu merchandisingu oraz doradztwo na miejscu w placówce handlowej. Doradztwo będzie polegało na:

 1. przeprowadzeniu analizy otoczenia socjodemograficznego placówki handlowej  – każda firma otrzyma raport z przeprowadzonego badania,
 2. przeprowadzenie analizy satysfakcji klienta – każda firma otrzyma raport z przeprowadzonego badania,
 3. przeprowadzeniu analizy istniejących ekspozycji produktów,
 4. proponowaniu wdrożenia zmian zwiększających sprzedaż,
 5. poszukiwaniu perspektywicznych rozwiązań dedykowanych konkretnej placówce handlowej,
 6. zbadaniu skuteczności wdrożonych zmian.
 7. przygotowaniu Strategii Merchandisingowej dla każdej placówki handlowej.

Raz zastosowane techniki i metody merchandisingowe już na zawsze przynoszą zyski sklepom, ponieważ profesjonalnie skomponowana ekspozycja sama pobudza klienta do większych zakupów nie wzbudzając w nim negatywnych emocji.

     Projekt ma odpowiadać na potrzeby konkretnych placówek handlowych, dlatego we wszystkich firmach przed rozpoczęciem działań szkoleniowo-doradczych zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb.

     Projekt ma charakter zamknięty – skierowany jest do konkretnych, wymienionych z nazwy firm handlowych, prowadzących sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe. Firm zatrudniających nie więcej niż 249 pracowników, o obrocie nie przekraczającym 50 mln euro.

    INFORMACJE o projekcie i rekrutacji: Izabela Sikorska tel. 733 276 740