Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Uncategorized

NABÓR NA STANOWISKO : Koordynator/rka szkoleń dla związkowców

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Koordynator/rka szkoleń dla związkowców

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata przy organizacji szkoleń
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: zasad realizacji szkoleń i rekrutacji uczestników
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w organizacji szkoleń
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość, miła aparycja
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  –  komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1/3 etatu na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

 

NABÓR NA STANOWISKO : Kierownik/kierowniczka projektu

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Kierownik/kierowniczka projektu

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata nasamodzielnym kierowniczym stanowisku

2 lata doświadczeń w zarządzaniu projektami

współfinansowanymi z EFS

3. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: wdrażania projektów szkoleniowo-doradczychdofinansowanych z POKL
4.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w zarządzaniu projektamidofinansowanymi przez PO KL
5. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka,dobry stan zdrowia, odporność na stresy,

wytrwałość  w dążenia do osiągnięcia celów

6.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
7.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów,umiejętność selekcji informacji,

umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność koordynacji pracy zespołu.

8. Obsługa  – komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Biegła obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

Zatrudnienie w formie umowy zlecenie lub samozatrudnienia w wymiarze 80 godzin miesięcznie od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

NABÓR NA STANOWISKO : Koordynator/rka ds. doradztwa

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Koordynator/rka ds. doradztwa

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata przy organizacji szkoleń
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: zasad realizacji szkoleń i doradztwa
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w organizacji doradztwa lub szkoleń
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość, miła aparycja
7.Dyspozycyjność: Praca w godzinach 9.00 – 17.00, ew. część pracy może być wykonywana zdalnie
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  –  komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1 etat na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

 

NABÓR NA STANOWISKO : Koordynator/rka szkoleń dla przedsiębiorstw

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Koordynator/rka szkoleń dla przedsiębiorstw

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata przy organizacji szkoleń
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: zasad realizacji szkoleń i rekrutacji uczestników
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w organizacji szkoleń
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość, miła aparycja
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  –  komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1/3 etatu na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

NABÓR NA STANOWISKO : Specjalista/tka ds. administracji, ewaluacji i sprawozdawczości projektu LIDER

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista/tka ds. administracji, ewaluacji i sprawozdawczości projektu LIDER

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie z pracy w minimum 1 projekcie dofinansowanym z UE
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: wdrażania projektów szkoleniowo-doradczych dofinansowanych z POKL
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność selekcji informacji,  słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  -komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Biegła obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna, arkusz PEFS

 

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1/2 etatu na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

 

PRZETARG

W związku z realizacją projektu WND-POKL.08.01.01-20-052/13-00 pt. „Inwestycja w kadry kluczem do rozwoju PSS Społem”, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ogłasza przetarg na realizację zadań projektowych.

1.zapytanie_ofertowe_1-POKL-PSS

 

DORADZTWO

W SPRAWIE DORADZTWA W RAMACH PROJEKTU „STRATEGIA ROZWOJU POCZĄTKIEM PRZEMIAN” REALIZOWANE Z PODZIAŁANIA 5.5.2 WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO

Serdecznie zapraszamy Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji ZZPSPHiUwP do korzystania z doradztwa w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju i Procedur Wewnętrznych.

Doradcy jeżdżą do Państwa, wystarczy zgłosić swoją chęć.

Zgłoszenia przyjmuje Koordynatorka,  Izabela Sikorska, tel. 733 276 740 

III Krajowy Zjazd Delegatów

Dnia 16.09.2013r odbył się III Krajowy Zjazd Delegatów naszej Federacji. Zostały wybrane nowe władze. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce „O nas”

Kurs trenerski

 

W ramach realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce – dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu: „Strategia rozwoju początkiem przemian” zostanie zrealizowany dla Związkowców KURS TRENERSKI.

Wyszkolimy 10 trenerów wewnętrznych.

Kurs rozpocznie się we wrześniu 2013 r. (rekrutacja już w trwa) i będzie trwał do sierpnia 2014 r. Zaplanowanych jest 10, 2 dniowych spotkań (1 x w miesiącu). W ramach projektu uczestnicy będą mieli zapewniony: kurs, materiały, certyfikaty, noclegi, wyżywienie i pokrycie kosztów dojazdów. Kurs będzie odbywał się w okolicach Warszawy.

 

UCZESTNIK NA KURSIE NAUCZY SIĘ:

 • zarządzać swoim wewnętrznymi emocjami (eliminować ze swojego życia stres i inne negatywne stany a w zamian wywoływać w sobie takie emocje jakich w danym momencie chce doświadczać);
 • mówić tak by inni go słuchali ze skupieniem;
 • tworzyć własne prezentacje i treningi;
 • operować językiem perswazji, dzięki czemu będzie mógł skuteczniej motywować swoich kursantów to tego, co będzie przedmiotem jego treningu/wykładu;
 • tworzyć atmosferę, w którym ludzie będą mogli uczyć się w najlepszy dla siebie sposób;
 • celowo i precyzyjnie wywoływać stany wewnętrzne w kursantach wspomagające proces uczenia;
 • zarządzać procesem grupowym.

Zajęcia – nastawione będą na praktykę i ćwiczenia. Cała prezentowana wiedza będzie natychmiast wykorzystywana w ćwiczeniach.

 

RAMOWY PROGRAM:

 • Rozwój zawodowy i osobisty trenera (2 dni)
 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (2 dni)
 • Projektowanie szkoleń (2 dni)
 • Prowadzenie szkoleń (2 dni)
 • Ewaluacja szkoleń (2 dni)

 

Kurs zakończony będzie superwizją


Terminy zajęć na kursie trenerskim:

2013 r.

 • 23 – 24.09 (poniedziałek, wtorek)
 • 28 – 29.10 (poniedziałek, wtorek)
 • 26 – 27.11 (wtorek, środa)
 • 09 – 10.12 (poniedziałek, wtorek)

2014 r.

 • 14 – 15.01 (wtorek, środa)
 • 10 – 11.02 (poniedziałek, wtorek)
 • 17 – 18.03 (poniedziałek, wtorek)
 • 07 – 08.04 (poniedziałek, wtorek)
 • 12 – 13.05 (poniedziałek, wtorek)
 • 09 – 10.06 (poniedziałek, wtorek)

Superwizja – 2014 r.

 • 07 – 08.07 (poniedziałek, wtorek)
 • 11 – 12.08 (poniedziałek, wtorek)

Osoby chętne pilnie zapraszamy do włączenia się do rekrutacji.

Informacje w Biurze Szkoleń, tel.: 733 276 740

 

 

 

„Strategia Rozwoju początkiem przemian”

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce od dnia 01 czerwca 2013 r. realizuje projekt pt. Strategia Rozwoju początkiem przemian. Projekt realizowany jest
w partnerstwie z firmą szkoleniowo-doradczą P.P.H.U PROFIT 2 we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Działania projektu dofinansowane są ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałania 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”.

Informacje o projekcie.

Projekt przeprowadzany  na terenie całej Polski w okresie od VI 2013 roku do XII 2014 roku. Odbiorcami projektu są członkowie Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w FZZPSPHiUwP.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału instytucjonalnego FZZPSPHUwP i jej 96  wewnętrznych struktur poprzez usprawnienie procesów w obszarze zarządzania strategicznego, operacyjnego i rozwoju zasobów ludzkich do 12.2014.

Cel główny będzie realizowany poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Wzrost potencjału FZZPSPHUwP w obszarze zarządzania strategicznego poprzez opracowanie i przyjęcie do realizacji Strategii Rozwoju przez Zarząd FZZPSPHUwP i jej 96 Zakładowych Organizacji Związkowych.
 2. Wzrost potencjału FZZPSPHUwP w obszarze zarządzania operacyjnego poprzez opracowanie i wdrożenie pięciu wewnętrznych procedur organizacyjnych przez Zarząd FZZPSPHUwP i jej 96 Zakładowych Organizacji Związkowych.
 3. Wzrost potencjału FZZPSPHUwP w obszarze zarządzania rozwojem zasobów ludzkich poprzez otwarcie i organizację pracy Biura Szkoleniowego oraz wyposażenia dziesięciu przedstawicieli/lek FZZPSPHUwP w kompetencje trenerskie.

W projekcie przewidziano następujące Działania:

1.      Przygotowanie i przyjęcie do realizacji Strategii Rozwoju FZZPSPHUwP.

Strategia Rozwoju zostanie przyjęta do realizacji przez Zarząd FZZPSPHUwP i będzie sukcesywnie implementowana na szczeblu Federacji i Zakładowych Organizacji Związkowych.

Proces wdrażania Strategii w Zakładowych Organizacjach Związkowych zostanie poprzedzony przeprowadzeniem doradztwa dla Zarządów. Doradztwo ma na celu zapoznanie Liderów i Liderek Związkowych z założeniami Strategii i przygotowaniu ich do zaprojektowania Planów Działań wdrażających Strategię w poszczególnych zakładach pracy.

2.       Przygotowanie Procedur dotyczących funkcjonowania FZZPSPHUwP i jej wewnętrznych struktur.

Zostaną opracowane wewnętrzne procedury organizacyjne wynikające z:

– Kodeksu Pracy

– Ustawy o związkach  zawodowych

– Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

– Statutu FZZPSPHUwP, Uchwał organów statutowych i przynależności do OPZZ

– przepisów dotyczących zarządzania finansami.

Wdrożenie procedur zostanie poprzedzone przeprowadzeniem doradztwa. Doradztwo ma na celu przygotowanie Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych do wdrażania zmian wynikających z opracowanie procedur i jej akceptacji w organizacji.

3.    Otwarcie nowej struktury – Biura Szkoleniowego przy Zarządzie Głównym        oraz realizacja prac przypisanych do Biura Szkoleniowego.

Zaplanowano otwarcie Biura Szkoleniowego FZZPSPHUwP. Na jego potrzeby zostanie przygotowana procedura dotycząca  diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacji poszkoleniowych

Istotnym efektem tego zadania będzie przeprowadzenie kursu trenerskiego dla członków FZZPSPHUwP w celu przygotowaniu związkowców do pracy na stanowisku trenera wewnętrznego FZZPSPHUwP.

Wsparciem w projekcie objętych będzie 288 osób.

Wartość projektu 863 890 zł

Strategia rozwoju początkiem przemian