Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Zakładowe Organizacje Związkowe

Federacja zrzesza organizacje z całej Polski

Wykaz zakładowych organizacji członkowskich Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji Handlu i Usług w Polsce w podziale wojewódzkim.