Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Jak założyć związek zawodowy

Szanowni Państwo, w tej sekcji zostały zamieszczone odnośniki umożliwiające pobranie dokumentów służących skutecznej rejestracji organizacji związkowej i włączenia jej w nasze ogólnokrajowe struktury.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontatk z warszawskim biurem Federacji –> przejdź do strony Kontakt –>

  1. Jak założyć związek zawodowy — ogólne wskazówki, porady i tryb postępowania.
  2. Zgłoszenie prośby o pomoc w założeniu organizacji związkowej.
  3. Formularz zawiadomienie grupy inicjatywnej o zebraniu założycielskim organizacji związkowej.
  4. Wzór uchwały o utworzeniu związku zawodowego.
  5. Wzór protokołu z zebrania założycielskiego związku zawodowego.
  6. Wzór powiadomienia o wyborze członków zarządu związku zawodowego.
  7. Deklaracja przystąpienia do Federacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *