Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

O nas

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce zrzesza organizacje związkowe z całego kraju, które działają w 16 województwach. Jesteśmy organizacją reprezentatywną, zrzeszoną w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Mamy swoich przedstawicieli w komisjach na szczeblu krajowym, w Radach Wojewódzkich OPZZ. Podstawowym celem działania Federacji na rzecz zrzeszonych w niej organizacji jest reprezentowanie, obrona praw, interesów zawodowych i socjalnych swoich członków poprzez

  • udzielanie zarządom zakładowych organizacji pomocy prawnej
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy, społecznej inspekcji pracy i innych związanych z kodeksem pracy
  • funkcjonowanie związków zawodowych, pomoc w rejestracji w KRS-ie
  • współdziałanie ze strukturami spółdzielczymi w celu stworzenia równych zasad uczciwej konkurencji rynkowej w naszym kraju

Federacja posiada wieloletnią tradycję ruchu związkowego. W obecnej formie działa od 2005 roku. Dbamy o godne traktowanie pracowników, o ośmiogodzinny dzień pracy, godne płace. Federacja nawiązuje w swojej tradycji ruchu spółdzielczego w myśl zasady Społem znaczy razem!

 

 PLIKI DO POBRANIA (format PDF)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *