Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Zakończenie szkoleń

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować o zakończeniu cyklu 5 szkoleń z tematyki

Zarządzanie zmianą”
dla kadry kierowniczej 12 przedsiębiorstw biorących udział w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej

na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-022/14
z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

 

Zakończenie szkoleń


Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować o zakończeniu cyklu 10 szkoleń dla członków związków zawodowych z 4 tematów:

Dialog społeczny w procesie zmiany,

Współpraca w procesie zmiany,

Innowacyjne narzędzia merchandisingowe a rozwój sklepu,

Współpracy w procesie zmiany.

Projekt pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”  jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy
nr UDA-POKL.02.01.02-00-022/14 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU CYKLU SZKOLEŃ Z MERCHANDISINGU

Szanowni Państwo,

chcielibyśmy poinformować, że z dniem 8 lutego 2o15 roku został zakończony cykl 16 szkoleń dla 12 przedsiębiorstw z tematyki „MERCHANDISING”  w ramach projektu współfinansowanego przez unię europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” na podstawie umowy nr UDA-POKL.02.01.02-00-022/14 z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Chcemy pogratulować wszystkim uczestnikom za ukończenie kursu.

 

GRATULUJEMY !!!

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęło 28 ofert, spośród których wyłoniliśmy oferty, które uzyskały największą ilość punktów oraz nie zostały odrzucone z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

Umowy na realizację usług zostaną podpisane z: ·

– PHU Piotr Koch Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 02 marca 2015 roku w Poznaniu, w sali konferencyjnej KOCHTEX

– Prospect Szkoła Języków Obcych Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 15 kwietnia 2015 roku w Końskich, w Prospect Szkole Języków Obcych

– UpHotel Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 14 maja 2015 roku w Katowicach, w Hotelu Silesian

– Hotel Mława sp. z o.o. Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 09 czerwca 2015 roku w Mławie, w Hotelu Mława

– UpHotel Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 10 lipca 2015 roku w Krakowie, w Hotelu Fero Express

Do wybranych Oferentów zostaną w przyszłym tygodniu wysłane mailem umowy.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęło 17 ofert, spośród których wyłoniliśmy oferty, które uzyskały największą ilość punktów oraz nie zostały odrzucone z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

 

Umowy na realizację usług  zostaną podpisane z:

 

Społem Powszechną Spółdzielnią Spożywców w Wyszkowie

Na przeprowadzenie szkoleń w dniach 12 i 13 stycznia 2015 roku w Wyszkowie w restauracji Wyszkowianka

Invest Hotel sp. z o.o.

Na przeprowadzenie szkoleń w dniach 19 i 20 stycznia 2015 roku w Zawierciu w hotelu Zawiercie

Hotelem Batory w Krakowie

Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 20 stycznia 2015 roku w Krakowie w hotelu Batory

Leśnym Ośrodkiem Szkoleniowym w Puszczykowie

Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 02 lutego 2015 w Puszczykowie w Ośrodku Leśnym

Tamadą sp. z o.o

Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 03 lutego 2015 w Ozorkowie w Hoteliku i Restauracji Tamada

Szkołą Języków Obcych Agnieszka Wójcik

Na przeprowadzenie szkolenia w dniu 04 lutego 2015 roku w Końskich w Sali konferencyjnej Szkoły Języków Obcych

Życzenia Świąteczne

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sali szkoleniowej i przygotowanie cateringu na szkoleniu w ramach realizacji projektu pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w miejscowości Końskie.
W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęły 2 oferty, spośród których wyłoniliśmy 1 ofertę, która uzyskała największą ilość punktów oraz nie została odrzucona z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

 

Umowa na realizację usług  zostanie podpisana z:

 

Agnieszką Wójcik – Szkoła Języków Obcych, ul.3 maja 1,  26-200 Końskie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęło 7 ofert, spośród których wyłoniliśmy oferty, które uzyskały największą ilość punktów oraz nie zostały odrzucone z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

Umowy na realizację usług  zostaną podpisane z:

Biurem Rezerwacji Karpacz Agnieszka  Mieszkalska  na wynajem sali i zapewnienie cateringu w hotelu PRIME w Bytomiu

Usługi Gastronomicznei Noclegowe Leszek Mroczkowski Trzebnica na wynajem sali i zapewnienie cateringu w hotelu Trzebnica w Trzebnicy

Hotelem Batory Stanisław Broszkiewicz na wynajem sali i zapewnienie cateringu w hotelu Batory w Krakowie

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęło 7 ofert, spośród których wyłoniliśmy oferty, które uzyskały największą ilość punktów oraz nie zostały odrzucone z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

Umowy na realizację usług  zostaną podpisane z:

Biurem Rezerwacji Karpacz Agnieszka  Mieszkalska  na wynajem sali i zapewnienie cateringu w hotelu PRIME w Bytomiu

Usługi Gastronomicznei Noclegowe Leszek Mroczkowski Trzebnica na wynajem sali i zapewnienie cateringu w hotelu Trzebnica w Trzebnicy

Hotelem Batory Stanisław Broszkiewicz na wynajem sali i zapewnienie cateringu w hotelu Batory w Krakowie

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA na stanowisko Trener/Trenerka do przeprowadzenia trzech dwudniowych szkoleń pt. „Dialog społeczny w procesie zmiany” w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1. Oferentka złożyła ofertę na stanowisko Trenera/Trenerki do przeprowadzenia szkoleń

pt. „Dialog społeczny w procesie zmiany”:

 

Pani – Magdalena Trębacz

Oferta nie zawierała braków formalnych.

 

Zamawiający wyłonił do przeprowadzenia szkoleń Oferenta –Magdalenę Trębacz przy następujących cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

dni szkoleniowych

cena jednostkowa

wartość zamówienia

przeprowadzenia szkoleń pt. Dialog społeczny w procesie zmiany:

6

1500,00 zł

9 000,00 zł

 

Umowa z Oferentką zostanie podpisana do dnia  05.11.2014 r.