Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE

SZANOWNI PAŃSTWO,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.10.2014 dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu oraz noclegów na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęły 2 oferty, spośród których wyłoniliśmy ofertę, która uzyskała największą ilość punktów.

 

Umowa na realizację usługi zostanie podpisana z Hotelem Borowina

ul. Gruntowa 4, 05-520 Konstancin – Jeziorna.

Informacja dla uczestników projektu pt „Pracuj efektywnie i z przyjemnością”

W związku  z zakończeniem procesu wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego  nr 1/POKL/PARP/PEP, realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu „Pracuj efektywnie i z przyjemnością”, realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce, w partnerstwie z SLG International Training Center Sp. z o.o., w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że dokonano następującego wyboru:

 

1. ŚLĄSK – wybrano ofertę złożoną przez Hotele Diament S.A. , 41-800 Zabrze, ul.Cisowa 4,

2. MAŁOPOLSKA – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „POPRAD KODA” Sp. Jawna A.Danek, Cz.Kosiński, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rymanowskiego 4a,

3. PODLASIE – w związku z otwartą rekrutacją do projektu i brakiem uczestników do projektu nie dokonano wyboru oferty,

4. MAZOWSZE- wybrano oferty złożone przez

 • Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o., 05-140 Serock, Jachranka77
 • Pierogarnia na starym rynku, Donata Kubińska, 06-500 Mława ul. Stary Rynek 4

5. WARMIA I MAZURY – w związku z otwartą rekrutacją do projektu i brakiem uczestników do projektu nie dokonano wyboru oferty,

6. ŁÓDZKIE –  w związku z otwartą rekrutacją do projektu i brakiem uczestników do projektu nie dokonano wyboru oferty.

Informacja dla Uczestników projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” dobiega końca.

Mamy już od Państwa prawie wszystkie dokumenty rekrutacyjne.

Dziękujemy za cierpliwość w ich wypełnianiu.

Większość z Państwa wypełniła też już ankiety określające potrzeby uczestników.

Zaplanowaliśmy zatem rozpoczęcie działań.

Jesteśmy w trakcie rozsyłania zapytań ofertowych (niezbędne w przypadku realizacji projektów UE) aby wynająć sale i zapewnić catering na szkoleniach.

 

W najbliższym czasie mamy już zaplanowane 4 szkolenia z „merchandisingu” :

 

27.10.2014 w Czarnkowie

28.10.2014 w Iławie

18.11.2014 w Gliwicach

21.11.2014 w Katowicach (dla Spółdzielni z Mikołowa i Dąbrowy Górniczej)

 

W przyszłym tygodniu skontaktujemy się z zainteresowanymi celem uzgodnienia szczegółów tych szkoleń.

W najbliższym też czasie skontaktują się z Państwem nasi doradcy i niebawem zaczną umawiać się na prowadzenie doradztwa w poszczególnych sklepach.

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania/uwagi zachęcam do kontaktu mailowego i telefonicznego (podaję swój numer komórkowy).

Życzymy wszystkim Państwu, aby nasz projekt przyniósł Wam pomoc w pracy i radość z rozwoju.

 

Pozostaję z nadzieją na dobrą współpracę

Joanna Górczyńska

Kierowniczka Projektu

Tel. 602 539 158

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęło 17 ofert, spośród których wyłoniliśmy oferty, które uzyskały największą ilość punktów oraz nie zostały odrzucone z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

 

Umowy na realizację usług  zostaną podpisane z:

 

Hotelem Czarna Hanka, Ireneusz Pawłowski na wynajem sali i zapewnienie cateringu w Hotelu Czarna Hanka w Czarnkowie

UpHotel s.c z Jeleniej Góry na wynajęcie sali i zapewnienie cateringu w FHU Leśna w Iławie

UpHotel s.c. z Jeleniej Góry na wynajęcie sali i zapewnienie cateringu w hotelu Piast w Gliwicach

Hotel Trzy Stawy Katowice sp. z o.o. na wynajęcie sali i zapewnienie cateringu w Hotelu Silesian w Katowicach.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA na stanowisko Trener/Trenerka do przeprowadzenia trzech dwudniowych szkoleń pt. „Dialog społeczny w procesie zmiany” w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

 

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1. Oferent złożył ofertę na stanowisko Trenera/Trenerki do przeprowadzenia szkoleń pt. „Dialog społeczny w procesie zmiany”:

 

 1. Dariusz Potyrała

 

Oferta nie zawierała braków formalnych.

 

Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferenta – Dariusza Potyrałę  przy następujących cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

dni szkoleniowych

cena jednostkowa

wartość zamówienia

przeprowadzenia szkoleń pt. Dialog społeczny w procesie zmiany:

6

1500,00 zł

9 000,00 zł

 

Umowa z Oferentem zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA na stanowisko Trener/Trenerka do przeprowadzenia pięciu jednodniowych szkoleń pt. „Zarządzanie zmianą” w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

 

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 2. Oferentki złożyły ofertę na stanowisko Trenera/Trenerki do przeprowadzenia szkoleń pt. „Zarządzanie zmianą”

 

 

 1. Iwona Kuś – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INPLACE DORADZTWO PERSONALNE
 2. Elżbieta Szadura – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SZADURA DORADZTWO

 

Obie oferty przekroczyły cenowo zaplanowane w budżecie koszty przeznaczone na tą usługę, ale nie zawierały braków formalnych. Na skutek tego zostały w dniu 06 października 2014 r. przeprowadzone negocjacje z Oferentką, która złożyła ofertę z niższą ceną.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferentkę – Iwonę Kuś – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą INPLACE DORADZTWO PERSONALNE przy następujących ustalonych przez strony cenach za usługę:

 

ilość

dni szkoleniowych

cena jednostkowa

wartość zamówienia

przeprowadzenia szkoleń pt. Zarządzanie zmianą

5

1500,00 zł

7 500,00 zł

 

 

Umowa z Oferentką zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA OPRACOWANIE RAPORTÓW Z BADANIA POTRZEB PRACOWNIKÓW w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1 Oferent złożył ofertę na opracowanie raportów:

 

 1. ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota

 

Oferta przekroczyła cenowo zaplanowane w budżecie koszty przeznaczone na tą usługę, ale nie zawierała braków formalnych. Na skutek tego zostały w dniu 08 października 2014 r. przeprowadzone z Oferentem negocjacje.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferenta ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota przy następujących ustalonych przez strony cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

raportów

cena jednostkowa

wartość zamówienia

Przeprowadzenie analizy potrzeb pracowników z każdego przedsiębiorstwa i przygotowanie raportu

12

1500,00 zł

18 000,00 zł

 

Umowa z Oferentem zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA PRZEPROWADZENIA DORADZTWA Z ZAKRESU BADANIA OTOCZENIA SKLEPU w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1. Oferentka złożyła ofertę na przeprowadzenie doradztwa:

 

 1. Dorota Wiktorowska

 

Oferta przekroczyła cenowo zaplanowane w budżecie koszty przeznaczone na tą usługę, ale nie zawierała braków formalnych. Na skutek tego zostały w dniu 07 października 2014 r. przeprowadzone z Oferentką negocjacje.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferentkę – Dorotę Wiktorowską, przy następujących ustalonych przez strony cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

godzin

cena jednostkowa

wartość zamówienia

Przeprowadzenie doradztwa z zakresu badania otoczenia sklepu

400

300,00

120 000 zł

 

Umowa z Oferentem zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Pracuj efektywnie i z przyjemnością”, realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce, w partnerstwie z SLG International Training Center Sp. z o.o., w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy przetarg na realizację zadań projektowych:

1. wynajęcie sali konferencyjnej na potrzeby szkoleń,

2. zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń,

3. zapewnienie zakwaterowania dla uczestników szkoleń,

„Uwaga! Rozszerzono zapisy w § 4, prosimy o ponowne zapoznanie z zapytaniem ofertowym.”

zapytanie ofertowe nr.1_POKL_PARP_PEP

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE

  „PRACUJ EFEKTYWNIE I Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Cel ogólny:

 •   wzrost efektywności firmy poprzez wzrost zaangażowania pracowników oraz udoskonalenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi.

Cel ogólny jest realizowany podczas 2 etapów:

 1. Rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników
 2. Doradztwo w  przedsiębiorstwach w zakresie udoskonalenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi

Etap I – Rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników

Etap I składa się z 3 szkoleń, z których każde trwa 2 dni. Uczestnikami mogą być pracownicy szeregowi i kadra kierownicza. Etap realizowany jest  okresie 10.2014r.-02.2015r.

Cele szczegółowe realizowane w etapie I:

 •   rozwój umiejętności interpersonalnych (m.in. umiejętności nawiązywania relacji,  komunikacyjnych, negocjacyjnych, rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej, zachowań  asertywnych, wywierania wpływu) niezbędnych w kontaktach z klientami zewnętrznymi i  wewnętrznymi,
 •   wzrost motywacji i zaangażowania w pracę,
 •   wzrost identyfikacji z celami firmy,
 •  wzrost efektywności indywidualnej,
 •   wzrost satysfakcji z pracy poprzez uzyskanie równowagi pomiędzy życiem  zawodowym i osobistym,
 •   wypracowanie wniosków do wykorzystania przez pracodawców dotyczących warunków niezbędnych do budowania u pracowników motywacji, identyfikacji z firmą.

Szkolenie nr 1 – Szkolenie umiejętności interpersonalnych – trening

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Co to są umiejętności interpersonalne i dlaczego są ważne dla organizacji?
 • Moje mocne i słabe strony w komunikowaniu się.
 • Jak wyrażać swoje myśli i uczucia w rozmowie?
 • Asertywnie to nie znaczy agresywnie – czyli jak skutecznie się komunikować?
 • Strategie komunikacji dopasowane do wymagających klientów zewnętrznych i wewnętrznych?
 • Informacja zwrotna – czyli jak konstruktywnie dzielić się swoimi uwagami?
 • Jak negocjować i rozwiązywać konflikty w zespole?
 •  Jak  budować współpracę w zespole, markę i lojalność wobec firmy?
 • Jak stworzyć  zaangażowany i zmotywowany zespół – czynniki sukcesu-wnioski.

Szkolenie nr 2  – Szkolenie z zakresu efektywności osobistej

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Jakie są moje cele życiowe i zawodowe?
 • Źródła satysfakcji zawodowej i osobistej.
 • Jak pogodzić cele zawodowe z prywatnymi?
 • Narzędzia pomocne w planowaniu pracy.
 • Przyczyny  i rola stresu w naszym życiu. Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym i brakiem chęci do pracy?
 • Jak wzbudzić w sobie motywację wewnętrzną będącą motorem do osiągania celów?
 • Jak  podnieść swoją efektywność osobistą – czynniki sukcesu.

Szkolenie nr 3 – Szkolenie z zarządzania zmianą osobistą

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Kiedy podlegamy zmianie  – definicje.
 • Dlaczego boimy się zmian?
 • Czy można przygotować się do zmiany?
 • Jakie są przyczyny oporu przed zmianą?
 • Indywidualne reakcje na zmianę – dlaczego różnie reagujemy na zmiany?
 • Jak radzić sobie ze zmianami? Błędy i porażki, czy warto ich się bać?
 • Jak zwiększać swoją otwartość na zmiany w organizacji i życiu osobistym?
 • Jak zostać liderem zmiany organizacyjnej?
 • Rozwój własny jako najlepsza inwestycja w życiu-podsumowanie i wnioski.

Etap II – Doradztwo w  przedsiębiorstwach w zakresie udoskonalenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi

Etap  II projektu rozpocznie się konferencją w Warszawie, na której specjaliści przedstawią współczesne tendencje w zakresie standardów zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym naciskiem na budowanie identyfikacji i zaangażowania pracowników oraz zostaną przedstawione wnioski końcowe z I etapu projektu. Ten etap projektu dedykowany jest dla kadry zarządzającej i  przedstawicieli organizacji społecznych.

Po konferencji rozpoczną się działania doradcze i doradczo-warsztatowe w firmach w wymiarze 12- 48 godzin w zależności od potrzeb  i uzgodnień. Realizacja w okresie 03- 08.2015r.

Cele szczegółowe realizowane w etapie II:

 •   wsparcie działań personalnych np. w zakresie rekrutacji i selekcji, opisów stanowisk pracy, identyfikacji i analizy potrzeb     szkoleniowych, systemów motywowania i oceny pracowniczej,
 •    udoskonalenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi służących wzrostowi efektywności firm,
 •    rozwój umiejętności w wybranych obszarach,
 •    wzrost motywacji i zaangażowania w pracę,
 •    wzrost identyfikacji z celami firmy.

Informacje organizacyjne:

 •    udział w projekcie jest BEZPŁATNY, dofinansowany w ramach środków EFS
 •    uczestnicy muszą być pracownikami małych i średnich przedsiębiorstw
 •     konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa  i  podpisanie umowy na realizację projektu
 •    uczestnicy i zainteresowane przedsiębiorstwa dokonują wyboru, w których etapach projektu chcą wziąć udział
 •    szkolenia będą odbywać  się w miejscu i wg harmonogramu ustalonego z Spółdzielniami
 •   w  ramach szkoleń zapewniamy: wyżywienie (przerwy kawowe, lunch), zakwaterowanie ze śniadaniem i kolacją dla dojeżdżających na szkolenia, materiały szkoleniowe (segregator ze skryptem i prezentacją, notatnik, długopis), certyfikat ukończenia szkolenia.
 •  w sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o kontakt z:

Beata Karolak tel.kom. 0607 166 132 b.karolak@slg-itc.eu

Bożena Gretka tel.kom.602 329 662 b.gretka@slg-itc.eu