Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

Informacja dla uczestników projektu pt „Pracuj efektywnie i z przyjemnością”

W związku  z zakończeniem procesu wyboru Wykonawcy w ramach zapytania ofertowego  nr 1/POKL/PARP/PEP, realizowanego zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu „Pracuj efektywnie i z przyjemnością”, realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce, w partnerstwie z SLG International Training Center Sp. z o.o., w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że dokonano następującego wyboru:

 

1. ŚLĄSK – wybrano ofertę złożoną przez Hotele Diament S.A. , 41-800 Zabrze, ul.Cisowa 4,

2. MAŁOPOLSKA – wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „POPRAD KODA” Sp. Jawna A.Danek, Cz.Kosiński, 33-300 Nowy Sącz, ul. Rymanowskiego 4a,

3. PODLASIE – w związku z otwartą rekrutacją do projektu i brakiem uczestników do projektu nie dokonano wyboru oferty,

4. MAZOWSZE- wybrano oferty złożone przez

 • Hotel Warszawianka Centrum Kongresowe Sp. z o.o., 05-140 Serock, Jachranka77
 • Pierogarnia na starym rynku, Donata Kubińska, 06-500 Mława ul. Stary Rynek 4

5. WARMIA I MAZURY – w związku z otwartą rekrutacją do projektu i brakiem uczestników do projektu nie dokonano wyboru oferty,

6. ŁÓDZKIE –  w związku z otwartą rekrutacją do projektu i brakiem uczestników do projektu nie dokonano wyboru oferty.

Informacja dla Uczestników projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja do projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” dobiega końca.

Mamy już od Państwa prawie wszystkie dokumenty rekrutacyjne.

Dziękujemy za cierpliwość w ich wypełnianiu.

Większość z Państwa wypełniła też już ankiety określające potrzeby uczestników.

Zaplanowaliśmy zatem rozpoczęcie działań.

Jesteśmy w trakcie rozsyłania zapytań ofertowych (niezbędne w przypadku realizacji projektów UE) aby wynająć sale i zapewnić catering na szkoleniach.

 

W najbliższym czasie mamy już zaplanowane 4 szkolenia z „merchandisingu” :

 

27.10.2014 w Czarnkowie

28.10.2014 w Iławie

18.11.2014 w Gliwicach

21.11.2014 w Katowicach (dla Spółdzielni z Mikołowa i Dąbrowy Górniczej)

 

W przyszłym tygodniu skontaktujemy się z zainteresowanymi celem uzgodnienia szczegółów tych szkoleń.

W najbliższym też czasie skontaktują się z Państwem nasi doradcy i niebawem zaczną umawiać się na prowadzenie doradztwa w poszczególnych sklepach.

Gdyby mieli Państwo jakieś pytania/uwagi zachęcam do kontaktu mailowego i telefonicznego (podaję swój numer komórkowy).

Życzymy wszystkim Państwu, aby nasz projekt przyniósł Wam pomoc w pracy i radość z rozwoju.

 

Pozostaję z nadzieją na dobrą współpracę

Joanna Górczyńska

Kierowniczka Projektu

Tel. 602 539 158

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wynajem sal szkoleniowych i zapewnienie cateringu na szkoleniach

Uprzejmie informujemy, że dokonaliśmy rozstrzygnięcia postępowania na wynajęcie sal szkoleniowych, przygotowanie cateringu na szkoleniach w ramach realizacji projektu pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach przeprowadzonej procedury wpłynęło 17 ofert, spośród których wyłoniliśmy oferty, które uzyskały największą ilość punktów oraz nie zostały odrzucone z powodów nie spełniania wymogów lub zaproponowania zbyt wysokiej ceny.

 

Umowy na realizację usług  zostaną podpisane z:

 

Hotelem Czarna Hanka, Ireneusz Pawłowski na wynajem sali i zapewnienie cateringu w Hotelu Czarna Hanka w Czarnkowie

UpHotel s.c z Jeleniej Góry na wynajęcie sali i zapewnienie cateringu w FHU Leśna w Iławie

UpHotel s.c. z Jeleniej Góry na wynajęcie sali i zapewnienie cateringu w hotelu Piast w Gliwicach

Hotel Trzy Stawy Katowice sp. z o.o. na wynajęcie sali i zapewnienie cateringu w Hotelu Silesian w Katowicach.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA na stanowisko Trener/Trenerka do przeprowadzenia trzech dwudniowych szkoleń pt. „Dialog społeczny w procesie zmiany” w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

 

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1. Oferent złożył ofertę na stanowisko Trenera/Trenerki do przeprowadzenia szkoleń pt. „Dialog społeczny w procesie zmiany”:

 

 1. Dariusz Potyrała

 

Oferta nie zawierała braków formalnych.

 

Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferenta – Dariusza Potyrałę  przy następujących cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

dni szkoleniowych

cena jednostkowa

wartość zamówienia

przeprowadzenia szkoleń pt. Dialog społeczny w procesie zmiany:

6

1500,00 zł

9 000,00 zł

 

Umowa z Oferentem zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA na stanowisko Trener/Trenerka do przeprowadzenia pięciu jednodniowych szkoleń pt. „Zarządzanie zmianą” w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

 

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 2. Oferentki złożyły ofertę na stanowisko Trenera/Trenerki do przeprowadzenia szkoleń pt. „Zarządzanie zmianą”

 

 

 1. Iwona Kuś – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą INPLACE DORADZTWO PERSONALNE
 2. Elżbieta Szadura – prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą SZADURA DORADZTWO

 

Obie oferty przekroczyły cenowo zaplanowane w budżecie koszty przeznaczone na tą usługę, ale nie zawierały braków formalnych. Na skutek tego zostały w dniu 06 października 2014 r. przeprowadzone negocjacje z Oferentką, która złożyła ofertę z niższą ceną.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferentkę – Iwonę Kuś – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą INPLACE DORADZTWO PERSONALNE przy następujących ustalonych przez strony cenach za usługę:

 

ilość

dni szkoleniowych

cena jednostkowa

wartość zamówienia

przeprowadzenia szkoleń pt. Zarządzanie zmianą

5

1500,00 zł

7 500,00 zł

 

 

Umowa z Oferentką zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA OPRACOWANIE RAPORTÓW Z BADANIA POTRZEB PRACOWNIKÓW w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1 Oferent złożył ofertę na opracowanie raportów:

 

 1. ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota

 

Oferta przekroczyła cenowo zaplanowane w budżecie koszty przeznaczone na tą usługę, ale nie zawierała braków formalnych. Na skutek tego zostały w dniu 08 października 2014 r. przeprowadzone z Oferentem negocjacje.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferenta ALL TRAINING AND IT Marcin Sobota przy następujących ustalonych przez strony cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

raportów

cena jednostkowa

wartość zamówienia

Przeprowadzenie analizy potrzeb pracowników z każdego przedsiębiorstwa i przygotowanie raportu

12

1500,00 zł

18 000,00 zł

 

Umowa z Oferentem zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE OFERTOWE – INFORMACJA DLA OFERENTÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ NA PRZEPROWADZENIA DORADZTWA Z ZAKRESU BADANIA OTOCZENIA SKLEPU w projekcie „STRATEGICZNY WYMIAR MERCHANDISINGU W BRANŻY HANDLOWEJ”

Uprzejmie informuję, że w wyznaczonym w zapytaniu ofertowym terminie  – 1. Oferentka złożyła ofertę na przeprowadzenie doradztwa:

 

 1. Dorota Wiktorowska

 

Oferta przekroczyła cenowo zaplanowane w budżecie koszty przeznaczone na tą usługę, ale nie zawierała braków formalnych. Na skutek tego zostały w dniu 07 października 2014 r. przeprowadzone z Oferentką negocjacje.

 

Po przeprowadzeniu negocjacji, Zamawiający wyłonił do przygotowania raportu Oferentkę – Dorotę Wiktorowską, przy następujących ustalonych przez strony cenach za usługę:

 

 

zakres

ilość

godzin

cena jednostkowa

wartość zamówienia

Przeprowadzenie doradztwa z zakresu badania otoczenia sklepu

400

300,00

120 000 zł

 

Umowa z Oferentem zostanie podpisana do 10 października 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Pracuj efektywnie i z przyjemnością”, realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce, w partnerstwie z SLG International Training Center Sp. z o.o., w ramach Priorytetu II Działania 2.1 Poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy przetarg na realizację zadań projektowych:

1. wynajęcie sali konferencyjnej na potrzeby szkoleń,

2. zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń,

3. zapewnienie zakwaterowania dla uczestników szkoleń,

„Uwaga! Rozszerzono zapisy w § 4, prosimy o ponowne zapoznanie z zapytaniem ofertowym.”

zapytanie ofertowe nr.1_POKL_PARP_PEP

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA O PROJEKCIE

  „PRACUJ EFEKTYWNIE I Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Cel ogólny:

 •   wzrost efektywności firmy poprzez wzrost zaangażowania pracowników oraz udoskonalenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi.

Cel ogólny jest realizowany podczas 2 etapów:

 1. Rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników
 2. Doradztwo w  przedsiębiorstwach w zakresie udoskonalenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi

Etap I – Rozwój umiejętności interpersonalnych pracowników

Etap I składa się z 3 szkoleń, z których każde trwa 2 dni. Uczestnikami mogą być pracownicy szeregowi i kadra kierownicza. Etap realizowany jest  okresie 10.2014r.-02.2015r.

Cele szczegółowe realizowane w etapie I:

 •   rozwój umiejętności interpersonalnych (m.in. umiejętności nawiązywania relacji,  komunikacyjnych, negocjacyjnych, rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej, zachowań  asertywnych, wywierania wpływu) niezbędnych w kontaktach z klientami zewnętrznymi i  wewnętrznymi,
 •   wzrost motywacji i zaangażowania w pracę,
 •   wzrost identyfikacji z celami firmy,
 •  wzrost efektywności indywidualnej,
 •   wzrost satysfakcji z pracy poprzez uzyskanie równowagi pomiędzy życiem  zawodowym i osobistym,
 •   wypracowanie wniosków do wykorzystania przez pracodawców dotyczących warunków niezbędnych do budowania u pracowników motywacji, identyfikacji z firmą.

Szkolenie nr 1 – Szkolenie umiejętności interpersonalnych – trening

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Co to są umiejętności interpersonalne i dlaczego są ważne dla organizacji?
 • Moje mocne i słabe strony w komunikowaniu się.
 • Jak wyrażać swoje myśli i uczucia w rozmowie?
 • Asertywnie to nie znaczy agresywnie – czyli jak skutecznie się komunikować?
 • Strategie komunikacji dopasowane do wymagających klientów zewnętrznych i wewnętrznych?
 • Informacja zwrotna – czyli jak konstruktywnie dzielić się swoimi uwagami?
 • Jak negocjować i rozwiązywać konflikty w zespole?
 •  Jak  budować współpracę w zespole, markę i lojalność wobec firmy?
 • Jak stworzyć  zaangażowany i zmotywowany zespół – czynniki sukcesu-wnioski.

Szkolenie nr 2  – Szkolenie z zakresu efektywności osobistej

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Jakie są moje cele życiowe i zawodowe?
 • Źródła satysfakcji zawodowej i osobistej.
 • Jak pogodzić cele zawodowe z prywatnymi?
 • Narzędzia pomocne w planowaniu pracy.
 • Przyczyny  i rola stresu w naszym życiu. Techniki radzenia sobie ze stresem.
 • Jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym i brakiem chęci do pracy?
 • Jak wzbudzić w sobie motywację wewnętrzną będącą motorem do osiągania celów?
 • Jak  podnieść swoją efektywność osobistą – czynniki sukcesu.

Szkolenie nr 3 – Szkolenie z zarządzania zmianą osobistą

Czas trwania – 2 dni

Ramowy program:

 • Kiedy podlegamy zmianie  – definicje.
 • Dlaczego boimy się zmian?
 • Czy można przygotować się do zmiany?
 • Jakie są przyczyny oporu przed zmianą?
 • Indywidualne reakcje na zmianę – dlaczego różnie reagujemy na zmiany?
 • Jak radzić sobie ze zmianami? Błędy i porażki, czy warto ich się bać?
 • Jak zwiększać swoją otwartość na zmiany w organizacji i życiu osobistym?
 • Jak zostać liderem zmiany organizacyjnej?
 • Rozwój własny jako najlepsza inwestycja w życiu-podsumowanie i wnioski.

Etap II – Doradztwo w  przedsiębiorstwach w zakresie udoskonalenia standardów zarządzania zasobami ludzkimi

Etap  II projektu rozpocznie się konferencją w Warszawie, na której specjaliści przedstawią współczesne tendencje w zakresie standardów zarządzania zasobami ludzkimi ze szczególnym naciskiem na budowanie identyfikacji i zaangażowania pracowników oraz zostaną przedstawione wnioski końcowe z I etapu projektu. Ten etap projektu dedykowany jest dla kadry zarządzającej i  przedstawicieli organizacji społecznych.

Po konferencji rozpoczną się działania doradcze i doradczo-warsztatowe w firmach w wymiarze 12- 48 godzin w zależności od potrzeb  i uzgodnień. Realizacja w okresie 03- 08.2015r.

Cele szczegółowe realizowane w etapie II:

 •   wsparcie działań personalnych np. w zakresie rekrutacji i selekcji, opisów stanowisk pracy, identyfikacji i analizy potrzeb     szkoleniowych, systemów motywowania i oceny pracowniczej,
 •    udoskonalenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi służących wzrostowi efektywności firm,
 •    rozwój umiejętności w wybranych obszarach,
 •    wzrost motywacji i zaangażowania w pracę,
 •    wzrost identyfikacji z celami firmy.

Informacje organizacyjne:

 •    udział w projekcie jest BEZPŁATNY, dofinansowany w ramach środków EFS
 •    uczestnicy muszą być pracownikami małych i średnich przedsiębiorstw
 •     konieczne jest zgłoszenie uczestnictwa  i  podpisanie umowy na realizację projektu
 •    uczestnicy i zainteresowane przedsiębiorstwa dokonują wyboru, w których etapach projektu chcą wziąć udział
 •    szkolenia będą odbywać  się w miejscu i wg harmonogramu ustalonego z Spółdzielniami
 •   w  ramach szkoleń zapewniamy: wyżywienie (przerwy kawowe, lunch), zakwaterowanie ze śniadaniem i kolacją dla dojeżdżających na szkolenia, materiały szkoleniowe (segregator ze skryptem i prezentacją, notatnik, długopis), certyfikat ukończenia szkolenia.
 •  w sprawie szczegółowych ustaleń prosimy o kontakt z:

Beata Karolak tel.kom. 0607 166 132 b.karolak@slg-itc.eu

Bożena Gretka tel.kom.602 329 662 b.gretka@slg-itc.eu

 

 

NOWY PROJEKT DOFINANSOWANY Z UNII EUROPEJSKIEJ „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”

REKRUTACJA W TOKU

     Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce wraz z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym MAGMARPOL, Marek Sułowski od 01.09.2014 rozpoczęła realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedsiębiorstw handlowych prowadzących sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe na terenie całej Polski pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”

Na realizację projektu pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt jest w 100% dofinansowany. To oznacza, że przedsiębiorstwa, które zgłoszą swoich pracowników na szkolenia i doradztwo nie ponoszą żadnych kosztów własnych.

     Motywem realizacji projektu są niepokojące dane z rodzimego rynku, z których wynika, że ostatnie 5 lat nie oszczędzało detalistów, zwłaszcza w małych miejscowościach. Upadła ponad 1/3 sklepów.

     Niewątpliwie rodzime placówki handlowe, nie wytrzymują konkurencji dużych wielkopowierzchniowych sklepów z kapitałem zagranicznym. Przewaga cenowa związana ze skalą działalności to nie jedyne powody tej nierównej walki. Sklepy wielkopowierzchniowe posiadają budżety na budowanie strategii merchandisingowych, wpływając tym samym na zachowania zakupowe konsumentów i zdobywając kolejne segmenty rynku.

     Merchandising to sztuka podnoszenia efektywności sprzedaży towarów masowych i w masowej skali poprzez wykorzystanie topografii sklepu oraz elementarnych zasad psychologii społecznej, sztuki prezentacji produktów, budowanie skojarzeń klientów. Małe i średnie sklepy, ze względów finansowych, nie stać na wdrażanie takich strategii.

Dlatego też wychodzimy naprzeciw potrzebom rodzimych placówek handlowych proponując im kompleksowe wsparcie w postaci szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników sklepów z zakresu merchandisingu oraz doradztwo na miejscu w placówce handlowej. Doradztwo będzie polegało na:

 1. przeprowadzeniu analizy otoczenia socjodemograficznego placówki handlowej  – każda firma otrzyma raport z przeprowadzonego badania,
 2. przeprowadzenie analizy satysfakcji klienta – każda firma otrzyma raport z przeprowadzonego badania,
 3. przeprowadzeniu analizy istniejących ekspozycji produktów,
 4. proponowaniu wdrożenia zmian zwiększających sprzedaż,
 5. poszukiwaniu perspektywicznych rozwiązań dedykowanych konkretnej placówce handlowej,
 6. zbadaniu skuteczności wdrożonych zmian.
 7. przygotowaniu Strategii Merchandisingowej dla każdej placówki handlowej.

Raz zastosowane techniki i metody merchandisingowe już na zawsze przynoszą zyski sklepom, ponieważ profesjonalnie skomponowana ekspozycja sama pobudza klienta do większych zakupów nie wzbudzając w nim negatywnych emocji.

     Projekt ma odpowiadać na potrzeby konkretnych placówek handlowych, dlatego we wszystkich firmach przed rozpoczęciem działań szkoleniowo-doradczych zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb.

     Projekt ma charakter zamknięty – skierowany jest do konkretnych, wymienionych z nazwy firm handlowych, prowadzących sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe. Firm zatrudniających nie więcej niż 249 pracowników, o obrocie nie przekraczającym 50 mln euro.

    INFORMACJE o projekcie i rekrutacji: Izabela Sikorska tel. 733 276 740