Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

NOWY PROJEKT DOFINANSOWANY Z UNII EUROPEJSKIEJ „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”

REKRUTACJA W TOKU

     Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce wraz z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym MAGMARPOL, Marek Sułowski od 01.09.2014 rozpoczęła realizację projektu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedsiębiorstw handlowych prowadzących sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe na terenie całej Polski pt. „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej”

Na realizację projektu pozyskaliśmy środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt jest w 100% dofinansowany. To oznacza, że przedsiębiorstwa, które zgłoszą swoich pracowników na szkolenia i doradztwo nie ponoszą żadnych kosztów własnych.

     Motywem realizacji projektu są niepokojące dane z rodzimego rynku, z których wynika, że ostatnie 5 lat nie oszczędzało detalistów, zwłaszcza w małych miejscowościach. Upadła ponad 1/3 sklepów.

     Niewątpliwie rodzime placówki handlowe, nie wytrzymują konkurencji dużych wielkopowierzchniowych sklepów z kapitałem zagranicznym. Przewaga cenowa związana ze skalą działalności to nie jedyne powody tej nierównej walki. Sklepy wielkopowierzchniowe posiadają budżety na budowanie strategii merchandisingowych, wpływając tym samym na zachowania zakupowe konsumentów i zdobywając kolejne segmenty rynku.

     Merchandising to sztuka podnoszenia efektywności sprzedaży towarów masowych i w masowej skali poprzez wykorzystanie topografii sklepu oraz elementarnych zasad psychologii społecznej, sztuki prezentacji produktów, budowanie skojarzeń klientów. Małe i średnie sklepy, ze względów finansowych, nie stać na wdrażanie takich strategii.

Dlatego też wychodzimy naprzeciw potrzebom rodzimych placówek handlowych proponując im kompleksowe wsparcie w postaci szkoleń dla kadry zarządzającej i pracowników sklepów z zakresu merchandisingu oraz doradztwo na miejscu w placówce handlowej. Doradztwo będzie polegało na:

  1. przeprowadzeniu analizy otoczenia socjodemograficznego placówki handlowej  – każda firma otrzyma raport z przeprowadzonego badania,
  2. przeprowadzenie analizy satysfakcji klienta – każda firma otrzyma raport z przeprowadzonego badania,
  3. przeprowadzeniu analizy istniejących ekspozycji produktów,
  4. proponowaniu wdrożenia zmian zwiększających sprzedaż,
  5. poszukiwaniu perspektywicznych rozwiązań dedykowanych konkretnej placówce handlowej,
  6. zbadaniu skuteczności wdrożonych zmian.
  7. przygotowaniu Strategii Merchandisingowej dla każdej placówki handlowej.

Raz zastosowane techniki i metody merchandisingowe już na zawsze przynoszą zyski sklepom, ponieważ profesjonalnie skomponowana ekspozycja sama pobudza klienta do większych zakupów nie wzbudzając w nim negatywnych emocji.

     Projekt ma odpowiadać na potrzeby konkretnych placówek handlowych, dlatego we wszystkich firmach przed rozpoczęciem działań szkoleniowo-doradczych zostanie przeprowadzona szczegółowa analiza potrzeb.

     Projekt ma charakter zamknięty – skierowany jest do konkretnych, wymienionych z nazwy firm handlowych, prowadzących sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe. Firm zatrudniających nie więcej niż 249 pracowników, o obrocie nie przekraczającym 50 mln euro.

    INFORMACJE o projekcie i rekrutacji: Izabela Sikorska tel. 733 276 740

Zakończenie kursu trenerskiego

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU KURSU TRENERSKIEGO W RAMACH PROJEKTU „STRATEGIA ROZWOJU POCZĄTKIEM PRZEMIAN” REALIZOWANEGO Z PODDZIAŁANIA 5.5.2 WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO

W dniu 12.08.2014 odbyło się uroczyste zakończenie Kursu Trenerskiego.

Po trudach związanych z odbyciem 10-cio spotkaniowego kursu oraz odbyciu Superwizji, szlify trenerskie zdobyło i otrzymało certyfikat 10-ciu Trenerów.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

NABÓR NA STANOWISKO : Specjalista/tka ds. obsługi finansowej i sprawozdawczości finansowej

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista/tka ds. obsługi finansowej i sprawozdawczości finansowej

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie w rozliczaniu minimum 1 projektu dofinansowanego z UE
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: Praktyczna znajomość zasad kwalifikowalności wydatków w POKL
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań, min. zrealizowany 1 projekt dofinansowany z UE i znajomość systemu realizacji projektów finansowanych w ramach POKL
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wysławiania się, skrupulatność i dokładność, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  -komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Biegła obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy zlecenie w wymiarze 80h/mies. na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

NABÓR NA STANOWISKO : Koordynator/rka szkoleń dla związkowców

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Koordynator/rka szkoleń dla związkowców

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata przy organizacji szkoleń
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: zasad realizacji szkoleń i rekrutacji uczestników
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w organizacji szkoleń
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość, miła aparycja
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  –  komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1/3 etatu na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

 

NABÓR NA STANOWISKO : Kierownik/kierowniczka projektu

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Kierownik/kierowniczka projektu

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata nasamodzielnym kierowniczym stanowisku

2 lata doświadczeń w zarządzaniu projektami

współfinansowanymi z EFS

3. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: wdrażania projektów szkoleniowo-doradczychdofinansowanych z POKL
4.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w zarządzaniu projektamidofinansowanymi przez PO KL
5. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka,dobry stan zdrowia, odporność na stresy,

wytrwałość  w dążenia do osiągnięcia celów

6.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
7.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów,umiejętność selekcji informacji,

umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność koordynacji pracy zespołu.

8. Obsługa  – komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Biegła obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

Zatrudnienie w formie umowy zlecenie lub samozatrudnienia w wymiarze 80 godzin miesięcznie od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

NABÓR NA STANOWISKO : Koordynator/rka ds. doradztwa

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Koordynator/rka ds. doradztwa

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata przy organizacji szkoleń
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: zasad realizacji szkoleń i doradztwa
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w organizacji doradztwa lub szkoleń
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość, miła aparycja
7.Dyspozycyjność: Praca w godzinach 9.00 – 17.00, ew. część pracy może być wykonywana zdalnie
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  –  komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1 etat na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

 

NABÓR NA STANOWISKO : Koordynator/rka szkoleń dla przedsiębiorstw

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Koordynator/rka szkoleń dla przedsiębiorstw

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Staż pracy minimum 2 lata przy organizacji szkoleń
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: zasad realizacji szkoleń i rekrutacji uczestników
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w organizacji szkoleń
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, elokwencja, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość, miła aparycja
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego myślenia, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność selekcji informacji, umiejętność słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  –  komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1/3 etatu na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

NABÓR NA STANOWISKO : Specjalista/tka ds. administracji, ewaluacji i sprawozdawczości projektu LIDER

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista/tka ds. administracji, ewaluacji i sprawozdawczości projektu LIDER

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie z pracy w minimum 1 projekcie dofinansowanym z UE
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: wdrażania projektów szkoleniowo-doradczych dofinansowanych z POKL
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność selekcji informacji,  słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  -komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Biegła obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna, arkusz PEFS

 

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1/2 etatu na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

 

DORADZTWO

W SPRAWIE DORADZTWA W RAMACH PROJEKTU „STRATEGIA ROZWOJU POCZĄTKIEM PRZEMIAN” REALIZOWANE Z PODZIAŁANIA 5.5.2 WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO

Serdecznie zapraszamy Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji ZZPSPHiUwP do korzystania z doradztwa w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju i Procedur Wewnętrznych.

Doradcy jeżdżą do Państwa, wystarczy zgłosić swoją chęć.

Zgłoszenia przyjmuje Koordynatorka,  Izabela Sikorska, tel. 733 276 740 

PRZETARG

W związku z realizacją projektu WND-POKL.08.01.01-20-052/13-00 pt. „Inwestycja w kadry kluczem do rozwoju PSS Społem”, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ogłasza przetarg na realizację zadań projektowych.

1.zapytanie_ofertowe_1-POKL-PSS