Kim jesteśmy?

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości Produkcji Handlu i Usług w Polsce jest ogólnokrajową organizacją związkową reprezentującą interesy pracowników zakładów pracy branży spożywczej, działającą na rzecz ochrony praw pracowniczych, ochrony ruchu i dorobku spółdzielczości oraz handlu rodzimego.

Więcej na stronie O nas.

NABÓR NA STANOWISKO : Specjalista/tka ds. administracji, ewaluacji i sprawozdawczości projektu LIDER

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce

W związku z planowaną realizacją projektu „Strategiczny wymiar merchandisingu w branży handlowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista/tka ds. administracji, ewaluacji i sprawozdawczości projektu LIDER

 

Wymagania:

 

1. Wykształcenie : Średnie lub wyższe
2. Doświadczenie zawodowe: Doświadczenie z pracy w minimum 1 projekcie dofinansowanym z UE
3.  Uprawnienia: konieczne:         ————– pożądane:        —————
4. Wymagana wiedza specjalistyczna: Znajomość: wdrażania projektów szkoleniowo-doradczych dofinansowanych z POKL
5.  Znajomość pozostałych zagadnień : Doświadczenie w przygotowywaniu sprawozdań
6. Cechy osobowości: Komunikatywność, lojalność, szacunek do drugiego człowieka, dobra pamięć, dobry stan zdrowia, odporność na stresy, wytrwałość
7.Dyspozycyjność: Stanowisko nie wymaga pełnej dyspozycyjności
8.Umiejętności: Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, umiejętność selekcji informacji,  słuchania i wysławiania się, umiejętność pracy w zespole.
9. Obsługa  -komputery, systemy i programy komputerowe, maszyny, narzędzia: Biegła obsługa komputera, MS Office, poczta elektroniczna, arkusz PEFS

 

 

 

Zatrudnienie w formie umowy o pracę na 1/2 etatu na czas określony od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Cv proszę składać w Biurze Federacji w Warszawie przy ul Kopernika 36/40 lub mailem na adres: federacjaspolem@opoczta.pl do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

 

DORADZTWO

W SPRAWIE DORADZTWA W RAMACH PROJEKTU „STRATEGIA ROZWOJU POCZĄTKIEM PRZEMIAN” REALIZOWANE Z PODZIAŁANIA 5.5.2 WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO

Serdecznie zapraszamy Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji ZZPSPHiUwP do korzystania z doradztwa w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju i Procedur Wewnętrznych.

Doradcy jeżdżą do Państwa, wystarczy zgłosić swoją chęć.

Zgłoszenia przyjmuje Koordynatorka,  Izabela Sikorska, tel. 733 276 740 

PRZETARG

W związku z realizacją projektu WND-POKL.08.01.01-20-052/13-00 pt. „Inwestycja w kadry kluczem do rozwoju PSS Społem”, Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce ogłasza przetarg na realizację zadań projektowych.

1.zapytanie_ofertowe_1-POKL-PSS

 

DORADZTWO

W SPRAWIE DORADZTWA W RAMACH PROJEKTU „STRATEGIA ROZWOJU POCZĄTKIEM PRZEMIAN” REALIZOWANE Z PODZIAŁANIA 5.5.2 WZMOCNIENIE UCZESTNIKÓW DIALOGU SPOŁECZNEGO

Serdecznie zapraszamy Organizacje Związkowe zrzeszone w Federacji ZZPSPHiUwP do korzystania z doradztwa w zakresie wdrażania Strategii Rozwoju i Procedur Wewnętrznych.

Doradcy jeżdżą do Państwa, wystarczy zgłosić swoją chęć.

Zgłoszenia przyjmuje Koordynatorka,  Izabela Sikorska, tel. 733 276 740 

III Krajowy Zjazd Delegatów

Dnia 16.09.2013r odbył się III Krajowy Zjazd Delegatów naszej Federacji. Zostały wybrane nowe władze. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce „O nas”

Kurs trenerski

 

W ramach realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce – dofinansowanego z Unii Europejskiej projektu: „Strategia rozwoju początkiem przemian” zostanie zrealizowany dla Związkowców KURS TRENERSKI.

Wyszkolimy 10 trenerów wewnętrznych.

Kurs rozpocznie się we wrześniu 2013 r. (rekrutacja już w trwa) i będzie trwał do sierpnia 2014 r. Zaplanowanych jest 10, 2 dniowych spotkań (1 x w miesiącu). W ramach projektu uczestnicy będą mieli zapewniony: kurs, materiały, certyfikaty, noclegi, wyżywienie i pokrycie kosztów dojazdów. Kurs będzie odbywał się w okolicach Warszawy.

 

UCZESTNIK NA KURSIE NAUCZY SIĘ:

 • zarządzać swoim wewnętrznymi emocjami (eliminować ze swojego życia stres i inne negatywne stany a w zamian wywoływać w sobie takie emocje jakich w danym momencie chce doświadczać);
 • mówić tak by inni go słuchali ze skupieniem;
 • tworzyć własne prezentacje i treningi;
 • operować językiem perswazji, dzięki czemu będzie mógł skuteczniej motywować swoich kursantów to tego, co będzie przedmiotem jego treningu/wykładu;
 • tworzyć atmosferę, w którym ludzie będą mogli uczyć się w najlepszy dla siebie sposób;
 • celowo i precyzyjnie wywoływać stany wewnętrzne w kursantach wspomagające proces uczenia;
 • zarządzać procesem grupowym.

Zajęcia – nastawione będą na praktykę i ćwiczenia. Cała prezentowana wiedza będzie natychmiast wykorzystywana w ćwiczeniach.

 

RAMOWY PROGRAM:

 • Rozwój zawodowy i osobisty trenera (2 dni)
 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (2 dni)
 • Projektowanie szkoleń (2 dni)
 • Prowadzenie szkoleń (2 dni)
 • Ewaluacja szkoleń (2 dni)

 

Kurs zakończony będzie superwizją


Terminy zajęć na kursie trenerskim:

2013 r.

 • 23 – 24.09 (poniedziałek, wtorek)
 • 28 – 29.10 (poniedziałek, wtorek)
 • 26 – 27.11 (wtorek, środa)
 • 09 – 10.12 (poniedziałek, wtorek)

2014 r.

 • 14 – 15.01 (wtorek, środa)
 • 10 – 11.02 (poniedziałek, wtorek)
 • 17 – 18.03 (poniedziałek, wtorek)
 • 07 – 08.04 (poniedziałek, wtorek)
 • 12 – 13.05 (poniedziałek, wtorek)
 • 09 – 10.06 (poniedziałek, wtorek)

Superwizja – 2014 r.

 • 07 – 08.07 (poniedziałek, wtorek)
 • 11 – 12.08 (poniedziałek, wtorek)

Osoby chętne pilnie zapraszamy do włączenia się do rekrutacji.

Informacje w Biurze Szkoleń, tel.: 733 276 740

 

 

 

„Strategia Rozwoju początkiem przemian”

 

Federacja Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce od dnia 01 czerwca 2013 r. realizuje projekt pt. Strategia Rozwoju początkiem przemian. Projekt realizowany jest
w partnerstwie z firmą szkoleniowo-doradczą P.P.H.U PROFIT 2 we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

Działania projektu dofinansowane są ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Podziałania 5.5.2 „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”.

Informacje o projekcie.

Projekt przeprowadzany  na terenie całej Polski w okresie od VI 2013 roku do XII 2014 roku. Odbiorcami projektu są członkowie Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych zrzeszonych w FZZPSPHiUwP.

Celem głównym projektu jest wzrost potencjału instytucjonalnego FZZPSPHUwP i jej 96  wewnętrznych struktur poprzez usprawnienie procesów w obszarze zarządzania strategicznego, operacyjnego i rozwoju zasobów ludzkich do 12.2014.

Cel główny będzie realizowany poprzez realizację celów szczegółowych:

 1. Wzrost potencjału FZZPSPHUwP w obszarze zarządzania strategicznego poprzez opracowanie i przyjęcie do realizacji Strategii Rozwoju przez Zarząd FZZPSPHUwP i jej 96 Zakładowych Organizacji Związkowych.
 2. Wzrost potencjału FZZPSPHUwP w obszarze zarządzania operacyjnego poprzez opracowanie i wdrożenie pięciu wewnętrznych procedur organizacyjnych przez Zarząd FZZPSPHUwP i jej 96 Zakładowych Organizacji Związkowych.
 3. Wzrost potencjału FZZPSPHUwP w obszarze zarządzania rozwojem zasobów ludzkich poprzez otwarcie i organizację pracy Biura Szkoleniowego oraz wyposażenia dziesięciu przedstawicieli/lek FZZPSPHUwP w kompetencje trenerskie.

W projekcie przewidziano następujące Działania:

1.      Przygotowanie i przyjęcie do realizacji Strategii Rozwoju FZZPSPHUwP.

Strategia Rozwoju zostanie przyjęta do realizacji przez Zarząd FZZPSPHUwP i będzie sukcesywnie implementowana na szczeblu Federacji i Zakładowych Organizacji Związkowych.

Proces wdrażania Strategii w Zakładowych Organizacjach Związkowych zostanie poprzedzony przeprowadzeniem doradztwa dla Zarządów. Doradztwo ma na celu zapoznanie Liderów i Liderek Związkowych z założeniami Strategii i przygotowaniu ich do zaprojektowania Planów Działań wdrażających Strategię w poszczególnych zakładach pracy.

2.       Przygotowanie Procedur dotyczących funkcjonowania FZZPSPHUwP i jej wewnętrznych struktur.

Zostaną opracowane wewnętrzne procedury organizacyjne wynikające z:

– Kodeksu Pracy

– Ustawy o związkach  zawodowych

– Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

– Statutu FZZPSPHUwP, Uchwał organów statutowych i przynależności do OPZZ

– przepisów dotyczących zarządzania finansami.

Wdrożenie procedur zostanie poprzedzone przeprowadzeniem doradztwa. Doradztwo ma na celu przygotowanie Zarządów Zakładowych Organizacji Związkowych do wdrażania zmian wynikających z opracowanie procedur i jej akceptacji w organizacji.

3.    Otwarcie nowej struktury – Biura Szkoleniowego przy Zarządzie Głównym        oraz realizacja prac przypisanych do Biura Szkoleniowego.

Zaplanowano otwarcie Biura Szkoleniowego FZZPSPHUwP. Na jego potrzeby zostanie przygotowana procedura dotycząca  diagnozy potrzeb szkoleniowych oraz ewaluacji poszkoleniowych

Istotnym efektem tego zadania będzie przeprowadzenie kursu trenerskiego dla członków FZZPSPHUwP w celu przygotowaniu związkowców do pracy na stanowisku trenera wewnętrznego FZZPSPHUwP.

Wsparciem w projekcie objętych będzie 288 osób.

Wartość projektu 863 890 zł

Strategia rozwoju początkiem przemian

 

 

 

REKRUTACJA

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELCZOŚCI, PRODUKCJI, HANDLU I USŁUG W POLSCE w związku z przystąpieniem do realizacji projektu dofinansowanego ze środków unijnych poszukuje osób na stanowiska:

– KIEROWNIK PROJEKTU

– KOORDYNATOR BIURA SZKOLENIOWEGO

-SPECJALISTA DO SPRAW ADMINISTRACJI, EWALUACJI, SPRAWOZDAWCZOŚCI MERYTORYCZNEJ

-SPECJALISTA DO OBSŁUGI FINANSOWEJ I SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU.

Oferty należy składa osobiście w siedzibie Federacji w pokoju.267 lub poprzez e-mail do dnia 24.05.2013 r.

JUBILEUSZ W NSZZ SPOŁEM PSS KIELCE

Obchody 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości i Handlu w Kielcach,uświetnił swoją obecnością Szef OPZZ Jan GUZ.w dniu 26.04.2013 w społemowskiej restauracji, „Winnica” wśród zaproszonych gości można było spotkać Elżbietę Drogosz -Przewodniczącą R.W.,OPZZ.Krystynę Kołodziejczak-Przewodniczącą Federacji Związku Zawodowego PSPH i U w R.P. Obecne były władze Spółdzielni Pani Prezes Helena Gontarz,oraz Przewodniczący R.N Tadeusz Orłowski.Nie brakowało aktywnych związkowców,z Przewodniczącą Jolantą Szymańską, Społecznych Inspektorów Pracy, oraz sympatyków związku.W przyjaznej atmosferze , aktywnych członków związku Jan Guz odznaczył ,,Zasłużony dla OPZZ”, a  Krystyna Kołodziejczak odznaką ,,Zasłużony dla Federacji”‚ .Podziękowaniom nie było końca. W swoim wystąpieniu Jan Guz poruszał tematy najbardziej aktualne,dotyczące wieku emerytalnego,pracom w Komisji Trójstronnej, o proponowanych zmianach w Kodeksie Pracy i w Prawie Spółdzielczym, zapraszał do licznego udziału w Manifestacji w Warszawie 1 Maja 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaje szczególnej ochrony stosunku pracy

 

Rodzaje szczególnej ochrony stosunku pracy

Przepisy prawa pracy zapewniają szczególną ochronę zatrudnienia m.in. pracownikom w wieku przedemerytalnym, kobietom w ciąży oraz pracownikom korzystającym z urlopu wychowawczego. Specjalną ochroną są również objęci członkowie związków zawodowych.

Informacje na temat zakresu ochrony zatrudnienia przysługującej działaczom związkowym, można znaleźć w ustawie o związkach zawodowych z 23 maja 1991 roku. Z przepisów art. 3 tej ustawy wynika, że nikt nie może ponosić negatywnych następstw związanych z przynależnością do związku zawodowego, sprawowaniem funkcji związkowej lub też pozostawania poza związkiem zawodowym. Dotyczy to zwłaszcza kwestii nawiązania stosunku pracy czy pozostawania w zatrudnieniu.

Szczegółowe regulacje na temat tych gwarancji zawiera art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych. W myśl jego przepisów pracodawca, bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, nie może wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z pracownikiem, który jest członkiem zarządu tej organizacji lub jest upoważniony do jej reprezentowania wobec pracodawcy.

Pracodawca, bez uzyskania zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej, nie może również zmienić jednostronnie warunków pracy lub płacy na niekorzyść takiego pracownika, chyba, że zezwalają na to odrębne przepisy. Zawarty w ustawie o związkach zawodowych, obowiązek uzyskania przez pracodawcę zgody na wypowiedzenie umowy o pracę działaczowi związkowemu, stanowi dalej idącą ochronę zatrudnienia w porównaniu z zapisami art. 38 kodeksu pracy, który mówi o obowiązku konsultacji takiej decyzji.

Na temat ochrony zatrudnienia członków związków zawodowych wypowiedział się również Sąd Najwyższy, który w wyroku z 5 maja 1995 roku stwierdza, że w odniesieniu do członków organizacji związkowej, chronionych przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, stosuje się procedurę „silniej” chroniącą pracownika, czyli wyrażenie zgody przez związek  zawodowy. Ochrona zatrudnienia przewidziana w ustawie o związkach zawodowych przysługuje od chwili, gdy pracodawca zostanie zawiadomiony uchwałą zarządu zakładowej organizacji związkowej, która wskazuje osoby podlegające tej ochronie.

Pełna wersja artykułu znajduje się na stronie www.radapracownikow.pl, serwisie poświęconym zagadnieniom prawa pracy, który jest dedykowany związkom zawodowym i radom pracowników.

Portal www.radapracownikow.pl powstał w ramach projektu „Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.1.

 

autor: www.radapracownikow.pl