BYĆ AUTORYTETEM

Ktoś może być autorytetem moralnym z racji prawości swego charakteru, uczciwości. Ktoś może być autorytetem w dzie­dzinie mody, polityki, autorytetem, jeśli idzie o termin siewów, autorytetem w dziedzinie budowy mostów, leczenia gruźlicy itd. My zaś chcemy powiedzieć, że osoba X jest autorytetem naukowym w danej dziedzinie nauki. Wydaje się oczywiste,, że w takim przypadku musimy żądać, by osoba ta była naukowcem zajmującym się tą właśnie dziedziną.Zdajemy sobie w pełni sprawę z trudności, którą tu napotykamy i którą zmuszone jesteśmy pozostawić nie rozwiązaną. Określenie, kto jest, a kto nie jest naukowcem, wymaga oczywiście zdefiniowania terminu „nauka”, a sama prezentacja typów rozmaitych definicji tego terminu wymagałaby osobnego opracowania.