Czy znalazłyście już spokój duszy?

Jeśli potraficie z córką powiedzieć sobie, co leży wam na sercu, jeśli umiecie wyrzucić z siebie wszystkie nagromadzone żale, afronty i urazy, znajdziecie spokój duszy. Możecie pocieszyć się nawzajem, przeprosić i iść naprzód. Wprowadzanie zmian. Jeżeli nie wyrażacie z córką swego niezadowolenia ani nie komunikujecie swych pragnień, jak możecie rozwiązać wzajemne nieporozumienia? Konflikt jest znakomitym bodźcem do zmiany. Twoja córka, która w okresie dojrzewania podlega nieustannym zmianom, potrzebuje sprawdzenia, czy i ty potrafisz się zmienić w odpowiedzi na jej potrzeby. Musi się dowiedzieć, czy pozwolisz jej golić nogi, zapewnisz prywatność podczas odwiedzin przyjaciół albo pozwolisz oglądać filmy dozwolone dla starszej młodzieży pod kontrolą opiekuna. Mówiąc o swoich obawach, możesz zmobilizować córkę do wypracowania pożądanego nastawienia, obrania właściwych celów, przyjęcia odpowiednich zachowań i podtrzymywania wartości rodzinnych.