OGRANICZANIE DEFINICJI

Nie chcemy też arbitralnie ograniczać definicji auto­rytetu naukowego do jakiegoś jednego znaczenia terminu ..nauka”, bowiem jej użyteczność nie zależy odętego, co chcemy nazywać nauką. Przy ustalo­nym znaczeniu terminu „nauka” pojęcie autorytetu naukowego ma (z pew­nymi zastrzeżeniami, o których wspomnimy dalej) jednoznacznie określoną denotację. Dla charakterystyki autorytetu naukowego nie jest obojętne określenie jego kręgu oddziaływania. Przede wszystkim należy ustalić, że modyfikacja zachowań czy poglądów osób należących do kręgu oddziaływania osoby X — autorytetu naukowego w pewnej dziedzinie — jest spowodowana działalnością X-a jako naukowca właśnie, a nie np. jako oddanego słusznej sprawie spo­łecznika.