SPORO NIEMIECKIEJ TENDENCJI

Być może w tym wszystkim jest sporo nie­mieckiej tendencji do czczenia bohaterów, jak również nieco nostalgii ucie­kinierów, którzy mają skłonność do tego, aby stwierdzać, że czasy obecne są tylko nieudanym odblaskiem dawnej królewskiej świetności” [5, s. 69].Legendy naukowe dotyczące przeszłości podlegają zazwyczaj instytucjona­lizacji, która powoduje, że legenda naukowa staje się racją uzasadniającą istnienie instytucji. Wówczas nawet neutralna krytyka, założeń myślowych legendy naukowej natychmiast jest odczytywana przez zainteresowanych w ist­nieniu danej instytucji jako atak na ich bezpieczeństwo czy istnienie. Tra- dycjonalistyczne legendy naukowe przekształcają się częstokroć w coś, co jest zaprzeczeniem ich początkowych założeń.