Jakie są podstawowe zasady robienia prezentacji?

Prezentacja wizualna to suma części całej prezentacji. Jeśli jednak zostanie zaprojektowana strategicznie, skutecznie i spójnie projekt przekształca się w coś więcej niż tylko sumę jego części — staje się sam w sobie wartościową jednostką. Jednak wszystko zaczyna się od podstawowych elementów projektu i zasad prezentacji.

Chcesz zaprojektować skuteczną prezentację wizualną, która komunikuje Twój przekaz i osiąga Twoje cele? Pamiętaj następujące zasady robienia prezentacji.

Pomyśl o odbiorcach

Projektowanie prezentacji bez myśli o odbiorcach jest jak pisanie listu miłosnego i adresowanie go „do kogo może to dotyczyć”. Skuteczne prezentacje nie są uniwersalne. Aby dotrzeć do odbiorców, projekt prezentacji powinien być przeznaczony dla tej publiczności. Nie dotarłbyś do pokoju dyrektorów biznesowych w ten sam sposób, w jaki komunikowałbyś się z pokojem czwartoklasistów.

Przy każdym wyborze projektu należy brać pod uwagę publiczność. Na jaki rodzaj humoru zareaguje publiczność? Jakie obrazy najlepiej wzbudziłyby jego zbiorowe zainteresowanie? Jaką podstawową wiedzę na ten temat zna już odbiorca? Każda z tych kwestii powinna mieć wpływ na sposób przekazywania wiadomości i sposób projektowania prezentacji.

Pamiętaj o zasadzie 10/20/30

Pomyśl o swoich slajdach jak o billboardach. Kiedy ludzie prowadzą samochód, tylko na chwilę odrywają wzrok od drogi, na której skupiają się ich główne cele, aby przetworzyć billboard z informacjami. Podobnie, Twoi odbiorcy powinni uważnie skoncentrować się na tym, co mówisz, patrząc tylko krótko na Twoje slajdy, kiedy je wyświetlasz.

Projektantom-amatorom nie zawsze jest łatwo odróżnić zasady dobrego projektowania od tego, czym jest gorący bałagan. Jedną z bardziej podstawowych zasad prezentacji PowerPoint jest zasada 10/20/30.

Na czym polega zasada 10/20/30?

  • W swojej prezentacji użyj nie więcej niż 10 slajdów.
  • Prezentuj nie dłużej niż 20 minut.
  • W swoim projekcie użyj czcionek nie mniejszych niż 30.

Podczas gdy doświadczeni projektanci prezentacji mogą odejść od tej zasady w przypadku niektórych prezentacji slajdów, początkujący projektant może postępować zgodnie z zasadą 10/20/30, aby zainteresować publiczność, dostarczyć odpowiednią ilość informacji i zapewnić, że ich przesłanie będzie zrozumiałe.