PORÓWNYWANIE AUTORYTETÓW

To drugie określenie pozwala porównywać autorytety naukowe z dwu zupełnie różnych dziedzin, co może być użyteczne w pewnego typu ba­daniach. Zaproponowany częściowy porządek zbioru autorytetów naukowych uprasz­cza i niestety spłyca faktyczne problemy związane z próbami hierarchizacji autorytetów, ponieważ uwzględniając jedynie ilościowe różnice wielkości wpły­wów, pomija możliwe różnice jakościowe. Przy takim samym kręgu oddziały­wania dwóch autorytetów wpływ jednego może być głębszy niż drugiego. W indywidualnych, konkretnych przypadkach można z pewnością odróżnić i uporządkować takie autorytety, jednak nie widzimy możliwości ogólnego scharakteryzowania „głębokości”, jakości wpływu autorytetu naukowego.