Konflikt serologiczny wikipedia

To istotna sprawa, którą należy poruszyć podczas wstępnej konsultacji. Chociaż różni terapeuci n prezentują różne style terapii, jest niezmiernie ważne, by córka wiedziała, że sprawy omawiane na sesjach nie wyjdą poza ścian; gabinetu – chyba że terapeuta uzna, iż istnieje niebezpieczeństwo dla niej samej lub dla osób trzecich. Powinnaś dowiedzii się już na samym początku, […]