Pielęgniarska opieka domowa polega na długoterminowej opiece nad osobami przewlekle chorymi

Zazwyczaj są to osoby samotne, które są niezdolne do samoopieki i samopielęgnacji. Jednak osoby te nie wymagają hospitalizacji lecz tylko fachowej opieki pielęgniarskiej w domowej atmosferze.

Aby zostać objęty taką pielęgniarską opieką domową należy otrzymać skierowanie od lekarza oraz posiadanie wypełnionej skali Barthel, która musi mieścić się w przedziale od 0 do 40. Świadczenie tego typu jest limitowane i finansowane z NFZ. W przypadku, gdy nie ma wolnych miejsc pacjent zostaje wpisany na listę pacjentów oczekujących na wolne miejsce.

Gdy pacjent zostanie już przyjęty zostaje przydzielona mu odpowiednia pielęgniarka, która z pacjentem ustala indywidualny plan opieki. Każdą wizytę pielęgniarki pacjent potwierdza podpisem w karcie wizyt pielęgniarki. Jeśli pacjent nie jest w stanie podpisać takiej karty własnoręcznie powinien dokonać tego opiekun prawny pacjenta. Każda z pielęgniarek pracuje zazwyczaj do godziny 20. 7 dni w tygodniu.