USUNIĘCIE NIEDOKŁADNOŚCI

Te niedokładności usunął dopiero Kepler, co nie przeszkodziło wcześniejszemu uznawaniu teorii Ko­pernika.Teoria, żeby mogła stać się teorią wyjaśniającą rzeczywistóść, musi zdobyć sobie status autorytetu, stylu naukowego myślenia. Do tego mo­mentu prezentuje ona tylko ‘„arbitralny teoretyczny sąd” poszczególnych uczonych.Powszechnie uznany, spójny zespół hipotez, który zyskuje sobie miano teorii, zaczyna funkcjonować jako autorytet, wywiera wpływ na kierunek i sposób badań naukowych poprzez ograniczenie możliwych hipotez wyjaśnia­jących.Tego ograniczenia zbioru możliwych hipotez przez teorię nie można oceniać jednoznacznie.