BARDZIEJ ZAWIŁA SPRAWA

Świadome, celowe doszukiwanie się prawdy w tych materiach, ustalanie, jak rzeczy się naprawdę miały, jest problemem bardzo zawiłym, zabierającym czas i kon­trowersyjnym. Tylko pracownik naukowy może podejmować to zadanie, on bowiem zna zawiłości materii, którą przychodzi mu oceniać. Wie on jednak, że na dalszą metę Jepszą strategią w ujawnianiu prawdy naukowej jest nie tyle demaskowanie kursujących legend, ile rozbudowywanie nauki samej. Sprawa jest jednak jeszcze bardziej zawiła. Wśród rozmaitych rodzajów legend naukowych (przez legendę naukową — w rozważaniach niniejszych pomijano jak dotąd problem jej definicji – należy rozumieć nieprawdziwą, w jakimś stopniu, opowieść .mającą na celu podwyższenie społecznej rangi określonej tezy naukowej) wyróżniono uprzednio legendę naukową dotyczą­cą teraźniejszości.