MANKAMENTY

Niektóre mankamenty SCI można próbować usunąć. Przede wszystkim można pominąć autocytowania. Można też inaczej traktować cytowania przez uczniów (należałoby mieć ich spis, bo orientacja według miejsc pracy autorów cytujących jest zawodna). Można założyć, że o większym wpływie danego autora świadczy cytowanie go przez autorów kilku ośrodków naukowych. Można przyjąć, że dodatkowym sposobem stwierdzania ważności cytowanej pracy jest sprawdzenie, ile innych prac zostało zacytowanych w tym samym artykule. Jeśli praca została zacytowana w towarzystwie kilkudziesięciu innych, można przyjąć, że nie była ona dla autora podstawowym czy jedynym źródłem inspiracji. Dla sprawdzenia należałoby jednak przeczytać artykuł.