CELOWY POCZĄTEK

Legenda tego typu zaczyna być celowo, instrumentalnie produkowanym fabrykatem, który jest traktowany jako niezbędny składnik kariery w nauce światowej. ‘Pod pewnymi względami legenda naukowa dotycząca przyszłości jest zjawiskiem jeszcze bardziej ciekawym. O ile w przypadku legendy dotyczącej teraźniejszości osoba zainteresowana lub grupa osób stwarza wersję legendy, która dla tej osoby lub grupy wydaje się przydatna, o tyle w przypadku legendy naukowej dotyczącej przyszłości legenda ta dotyczy osoby innej aniżeli bezpośrednio zainteresowana. W tym przypadku pewna grupa społeczna, frakcja czy obóz polityczny desygnuje jakiegoś kandydata na uczonego, który będzie miał za zadanie ucieleśnianie dorobku myślowego tej grupy, frakcji czy .zespołu.