UTRAFIENIE W ZAGADNIENIE

Trzecim czynnikiem jest utrafienie w zagadnienie’ nie tyle spbłecznie ważkie albo propagowanie myśli nie tyłe odkrywczej, ile sugerowanie proble­matyki czy idei — modnej, szokującej, stosownie do obowiązującej kon­wencji — niezwykłej. Czwartym elementem skutecznego współzawodnictwa w skali światowej staje się posiadanie określonego lobby. Pewna grupa osób mająca wspólne (mniej lub więcej ujawnione) interesy, popierająca się na­wzajem pod tym względem, który jest wyznaczony wspólnym zadaniem (lobby), staje się — w każdym razie dla niektórych, jeśli nie dla znacznej większości — niezbędnym elementem uzyskania powodzenia naukowego w’ skali szerszej aniżeli krajowa.Przedstawiona wyżej charakterystyka rozmaitych cech sprzyjających świato­wej karierze naukowej, a w szczególności element współpracującego wspól- nictwa (w niektórych przypadkach „brudnej wspólnoty”), od całkiem innej strony wskazują na ważkość, jaką może odgrywać w obecnym świecie naukowym koncepcja współczesnej legendy naukowej.