W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH

W niektórych przypadkach środki masowego oddziały­wania są zaangażowane w kreowaniu tej wybiegającej w przyszłość wizji. Następuje zjawisko „antycypacyjnego katapultowania”. Interesujące są losy osobiste (i tragedie) ludzi w ten sposób z nicości czy miernoty wywindo­wanych. Niektórzy z nich poczynają-wierzyć w swoją niezwykłość i zaczynają zachowywać się zgodnie z wymogami narzuconej im fikcyjnej wizji; dobrze prosperują. U niewielu ta szczególna sytuacja budzi nieznaną im dotąd godność i poczynają zdążać do tego, aby posiadać prominencję naukową nie na zasadzie owego procesu antycypacyjnego katapultowania, ale na za- ‘ sadzie własnych, inherentnych osiągnięć. W szczególnie interesujących przy­padkach audytorium światowe zostaje zwiedzione niezwykłością fasadowych zabiegów: ma to miejsce wtedy, gdy pozorny prominent demaskuje swoich sponsorów ideologicznych w imię nowo nabytej godności, zyskując niemal automatycznie, a rebours, poklask i akceptację sponsorów pozostających w za­jadłej ideologicznej niezgodzie ze sponsorami macierzystymi.