Niebezpośrednie wyrażanie emocji

Unikanie bezpośredniej komunikacji z osobami, które sprawiają ci ból, może prowadzić do wyrażania uczuć w sposób pośredni albo do odreagowywania ich na kimś zupełnie innym. Cztery opisane poniżej reakcje mogą wydać ci się znajome. Choć z pozoru ugodowe i uległe, dziewczyny mogą w sposób nieuświadomiony sprzeciwiać się twoim wymaganiom i podważać twój autorytet, cały czas zachowując przy tym dobre intencje. W ten sposób mogą wyrazić wrogość, nie biorąc za to odpowiedzialności. Dwudziestojednoletnia Jamie przyznała, że mógł istnieć związek pomiędzy zwyczajem „zapominania” o przekazaniu matce ważnych wiadomości telefonicznych a jej złością na matkę. „Kiedyś bardzo się obruszyłam, że matka oskarża mnie o coś takiego” – wyznała – „ale teraz widzę w tym sens.