NIEZALEŻNIE OD ANALIZY

Niezależnie jednak od ogólnej analizy zjawiska szkoły naukowej wiele istotnych zagadnień dotyczących tej szkoły ma szczególny walor dla problematyki legendy w nauce. Rzeczywisty odkrywca rzadko zainteresowany jest w rozpowszechnianiu legendy dotyczącej swojej osoby. Jest on zbyt skoncentrowany na rozwiązy­waniu problemu, aby zajmować się zagadnieniami postronnymi. Z odpowied­nią wzajemnością legendy naukowe stosunkowo często odwracają się od rze­czywistych odkrywców, przypisując odkrycie temu, kto potrafił fakt swego rzekomego odkrycia historii nauki zasugerować. Jeśłi przez szkołę naukową rozumieć swoistą hierarchię, na której szczycie znajduje się rzeczywisty (lub rzekomy) odkrywca, to obok lub poniżej plasują się współpracownicy i kon­tynuatorzy, jeszcze niżej epigoni i popularyzatorzy. Wypada zająć się na chwilę rolą systematyzujących współpracowników.