POWSZECHNE KONTAKTY

Być może powyższa analiza jest przestylizowana, być* może krzywdzi tych etnometodologów, którzy zwracają szczególną uwagę na autentyczność niepowtarzalność powszednich kontaktów międzyludzkich, niemniej analiza ta usiłuje zwrócić uwagę na pewne nowe elementy, które pojawiają się we współczesnych naukach społecznych. Stwierdzenie, że w chwiłi obecnej żyje na świecie więcej uczonych, niż żyło dotąd w całej historii ludzkości, jest obserwacją trywialną, niemniej, jeśli tak jest, uzyskanie społecznej widocz­ności wśród znaczących innych staje się problemem palącym. Dla społecz­ności akademickich w większości krajów zagadnieniem istotnym w tej chwili jest nie uzyskanie społecznej widoczności, ale widoczności światowej.