POTRZEBNE ELEMENTY

Co naj­mniej cztery elementy są potrzebne, aby widoczność taką uzyskać. Oczy­wiście, poza osiągnięciami naukowymi (choć nie muszą to być osiągnięcia z punktu widzenia ciągłości ogniw dedukcyjnych łub odkrywczości myślowej szczególnie imponujące), pierwszym ważkim elementem staje się praca jako taka. Mnogość literatury, tematów, pojęć, metod itd. wymaga systematycznej pracy, takiej, która by ogarnęła — stosownie do wyznaczanych standardów — zasób podstawowych danych w danej dziedzinie. Drugim czynnikiem, który systematycznie zdobywa sobie coraz to wyższą rangę, jest umiejętność orga­nizowania nie tyle własnego życia naukowego, ile życia naukowego innych. Efekty uzyskiwane z drugiej ręki, umiejętnie koordynowane, syntetyzowane, stają się bardzo ważkim elementem w narastającym współzawodnictwie nauko­wym.