Specjalistyczna pielęgniarska opieka domowa

Czasami są takie sytuacje, w których nie daje się już rady nad opieką osób chorych. W związku z tym zaczynają powstawać pytania: zwolnić się z pracy i przejąć całodobową opiekę, a czy może zatrudnić kogoś do pomocy. Jednak bardzo dobrym rozwiązaniem okazuje się być pielęgniarska opieka domowa. Taka opieka jest sprawowana nad obłożnie i przewlekle chorymi osobami, które przebywają w domu. Opieką pielęgniarską można objąć pacjenta, który nie wymaga hospitalizacji w szpitalu, ale przebywa w domu i nie jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania. Dlatego jest mu potrzebna systematyczna i intensywna opieka pielęgniarska. Pomoc pielęgniarki ułatwia takie codzienne funkcjonowanie osoby chorej, która, np. nie może wstawać z łóżka czy przejść samodzielnie paru kroków po mieszkaniu. Dzięki takiej pomocy osoba chora ma ułatwione funkcjonowanie i pomoc na każdym kroku. Pielęgniarka ciągle czuwa nad chorym, pilnuje przyjmowania przez niego leków przepisanych przez lekarza, a także ułatwia mu codzienną toaletę.