ODDZIAŁYWANIE AUTORYTETU

Może się wydawać, że krąg oddziaływania autorytetu naukowego w danej dziedzinie należy ograniczyć do specjalistów tej właśnie dziedziny. Zauważmy jednak, że osiągnięcie w jednej z nauk może mieć kapitalne znaczenie dla rozwoju innych gałęzi nauki, że często prowadzone są badania na styku różnych specjalności, np. dla biofizyka z pewnością nie są obojętne niektóre prace z zakresu biologii. G. Dobrow zwracał uwagę na pewien sposób jakościowej oceny osiągnięcia naukowego, zgodnie z którym o wartości tego osiągnięcia świadczy jego oddziaływanie na inne dziedziny nauki. Określenie jednak kręgu oddziaływania autorytetu naukowegoX-a jako zbioru naukowców, których poglądy czy zachowanie się jest modyfikowane pod wpływem działalnościX-a jako naukowca, jest zbyt szerokie.