Sztuka udanego porozumiewania się

Sztuka ta polega na wykorzystywaniu wiedzy swojej oraz córki, jak również twoich zdolności intuicyjnych, do podejmowania decyzji z pewną delikatnością. Choć nie sposób tego komuś wpoić, z pewnością można się tego nauczyć. W miarę ćwiczenia podstawowych umiejętności opracujesz na swój użytek zbiór sposobów, które działają najlepiej. Nauczysz się, które metody pokrywają się z twoimi mocnymi stronami, jak odczytywać dziwaczne, niezwerbalizowane zachowania i nastroje oraz, co za tym idzie, jakie jest prawdopodobieństwo, że dana strategia okaże się skuteczna w danym momencie. (Na przykład możesz zaobserwować, że kiedy twoja córka ma wzrok wbity w klamkę, jest to jasna wskazówka, że nie będzie cię słuchać; odłóż zatem rozmowę na inną chwilę). Pamiętaj, że nikt nie zna twojej córki lepiej od ciebie. Uwierz, że nikt nie potrafi dotrzeć do niej tak jak ty i nikt nie ma tak dużej motywacji; uwierz w siebie. Ćwiczenie tych umiejętności pomoże poprawić relacje z córką poprzez otwarcie dróg porozumiewania się (przynajmniej ze sobą rozmawiacie) oraz pobudzanie do pozytywnych zmian. Konfrontacja skłania do współdziałania, kompromisu i twórczego wyjaśniania nieporozumień. Jednocześnie będziesz demonstrować córce strategie komunikacji oraz rozwiązywania konfliktów, które będą przesądzały o jej zdrowych relacjach międzyludzkich w przyszłości.