Decydowanie, czy należy poruszyć problem

Z początku wyzwanie, jakim jest mądre wybieranie kwestii, o które warto walczyć, może zamienić każdy dzień w męczącą wspinaczkę pod górę. Być może stwierdzisz, że nawet po starannym rozważeniu faktów wciąż nie jesteś pewna, czy poważna rozmowa z córką na dany temat jest rzeczą słuszną czy niesłuszną. Niestety, żadne magiczne recepty ani niepodważalne prawdy nie istnieją. Twoje priorytety w wychowywaniu córki – głównie wartości, jakie chcesz jej wpoić, oraz cele, jakie masz nadzieję osiągnąć – będą służyły ci za przewodnika. Warto gruntownie przemyśleć tę sprawę. Jeśli nie wypracujesz sobie ogólnego podejścia, istnieje spore prawdopodobieństwo, że będziesz się czuła przytłoczona niekończącymi się wyzwaniami, które powstają w trakcie przeprowadzania córki ‘ przez okres dojrzewania. Opracowanie wytycznych daje również ; korzyść w postaci konsekwencji w podejmowaniu decyzji. Za każdym razem, kiedy znajdziesz się w jakiejś sytuacji, nie będziesz odczuwała potrzeby „wymyślania koła od nowa”. Poniżej zostały przedstawione najistotniejsze względy w ocenie tego, czy poruszyć daną sprawę z córką, czy nie. Być może nie : zgodzisz się ze wszystkimi. Naszym celem nie jest przekonanie cię j do stosowania tych strategii lub do określonych wartości, a raczej 1 pomoc w ustaleniu ram, które pozwolą ci decydować, jakie zagad- 1 nienia są naprawdę warte omówienia z córką.