W OSTATNIM OKRESIE

W ostatnim okresie coraz częściej w literaturze naukoznawczej pojawia się pojęcie „autorytet naukowy”. Używa się go np. w kontekście badań dotyczących zarządzania nauką czy kierowania zespołami naukowymi, po­jawia się ono także w związku z problematyką sukcesu i kariery nau­kowej. Niestety, wieloznaczność pojęcia autorytetu przenosi się również na pojęcie autorytetu naukowego. Celem, jaki sobie stawiamy, jest zbadanie możliwości takiego sprecyzowania terminu „autorytet naukowy”, aby był on przydatny we wspomnianych badaniach.Warto może zwrócić uwagę na sprawę następującą: niekiedy przeciw­stawia się ostro naukę — autorytetowi. Takie ostre przeciwstawienie pojawia się nieraz w kontekście pytania o uzasadnienie twierdzeń nauki.