W SŁUSZNEJ SPRAWIE

Wydaje się, że spotykamy tu więcej kontrowersji niż w wypadku, gdy. bierzemy pod uwagę tylko twórczość naukową, jako że te same za­chowania mogą być różnorako oceniane w zależności od zapatrywań oce­niającego. Przykładem może być reakcja środowisk naukowych na znane memorandum 11 biologów molekularnych wzywających do czasowego wstrzy­mania pewnych prac genetycznych. Można powiedzieć, że występowanie w słusznej sprawie zwiększa prestiż uczonego, tak jak zaangażowanie w sprawy wątpliwej wartości moralnej obniża ten prestiż, choćby uczony miał wybitne osiągnięcia naukowe. Sprawy te z konieczności traktujemy pobieżnie, tak jak nie podejmujemy tutaj problemów związanych z powstawaniem autorytetu i jego rolą w życiu naukowym.