Właściwe wyrażanie swoich myśli

Kiedy już określiłaś najważniejsze tematy, na których należy skupiać uwagę w rozmowach z córką, szczęśliwie porzuciwszy potrzebę koncentrowania się na każdej wynikającej kwestii, możesz się poczuć silniejsza i pewniejsza. Myśl o efektywnej konfrontacji z córką z pewnością wydaje się bardziej przystępna, gdy wiesz, że możesz skoncentrować wysiłki na tym, co naprawdę się liczy. Niezależnie od tego, czy postanowiłaś poruszyć temat złośliwego traktowania przez nią młodszego rodzeństwa, pogorszenia się wyników w szkole, czy zaufania między wami, pragniesz rozwiązać problem, który cię trapi. Po części jednak wciąż jesteś pełna obaw. Być może próbowałaś wcześniej wyjaśnić swój punkt widzenia, lecz pomimo twoich najlepszych intencji, rozmowa przerodziła się w potok łez, zniewag albo gniewnych spojrzeń. Jeśli tak, trudno ci będzie zachować nadzieję, że tym razem się powiedzie. Prawdopodobnie jednak rzucisz się w wir konfrontacji pomimo trwogi, ponieważ wiesz, że sprawie trzeba stawić czoło. Nieuniknione napięcia, urazy albo moratorium na rozmowy pomiędzy tobą a córką w końcu przycichną i przeminą. Powstaje zatem pytanie: Co możesz zrobić, by upewnić się, że wyjdziesz z tej dyskusji zadowolona z siebie oraz sposobu, w jaki uporałyście się z sytuacją?