Zachęcaj córkę do dzielenia się własnym zdaniem

Zabiegaj o opinie na temat bieżących wydarzeń, pytaj o stanowisko w kwestiach politycznych, domagaj się udziału w decyzjach dotyczących całej rodziny. (Nie oznacza to, że pozwalasz jej podejmować dorosłe decyzje, a jedynie że cenisz sobie jej przemyślenia) . Poproś ją o fachową radę w interesujących cię dziedzinach, o pomoc w wyszukiwaniu informacji w Internecie albo podzielenie się z tobą jakąkolwiek inną umiejętnością. Pamiętaj również, by wiedziała o twoim uznaniu dla jej wysiłków. Innym aspektem potwierdzenia wartości córki jest pomaganie jej w akceptacji pełnej skali emocjonalnych reakcji i jej wykorzystywania. Szczególnie ważne jest dodawanie otuchy i siły nastoletnim dziewczętom, kiedy przygnębia je jakaś niesprawiedliwość. Zamiast odczuwać paraliż i skrępowanie, twoja córka musi się nauczyć, że silne uczucia, takie jak gniew, są nie tylko naturalnymi ludzkimi reakcjami, lecz również potężnymi narzędziami rozwiązywania konfliktów, które pomagają rozwijać relacje międzyludzkie i ułatwiają konieczne zmiany. W miarę udoskonalania umiejętności radzenia sobie w konfliktach córka będzie potrafiła skuteczniej zajmować się sytuacjami postrzeganymi przez nią jako krzywdzące oraz rozstrzygać spory pojawiające się w relacjach międzyludzkich. Kiedy jednak oburza ją niesprawiedliwość dostrzegana w szerszym kontekście społecznym, szczególnie mocno potrzebuje twego wsparcia w konstruktywnym pokierowaniu uczuciami.