EFEKT SPRĘŻENIA ZWROTNEGO

Efekt sprzężenia zwrotnego, nieraz bezpośrednio, może dodatkowo karać tych, którzy usiłują tkwić w błędzie i fałszu; inaczej w naukach społecznych. W tej dziedzinie stosunkowo bezkarnie można formułować koncepcje fałszywe, stosunkowo łatwo można je propagować. Eksperymenty w naukach spo­łecznych mają zazwyczaj charakter „laboratoryjny” (tj. przeprowadzane są w warunkach sztucznych); obserwacje są zwykle rozstrzelone i przeprowa­dzane z odmiennych punktów widzenia, a efekt sprzężenia zwrotnego, oparty wielekroć na zasadzie perwersji, wzmacnia raczej poglądy fałszywe, niż by je miał obalać. W tej sytuacji w ramach szkół naukowych, ze względu na warunki rozprzestrzeniania się naukowego mitotwórstwa, autorytet ma większe zna­czenie w naukach społecznych aniżeli przyrodniczych.