KORZYSTNIEJSZA SYTUACJA

W korzystniejszej sytuacji znajdują się autorytety kulturowe wolne od ści­słości metodologicznej współczesnej nauki. Dlatego zapewne w czasach nazy­wanych rewolucją naukowo-techniczną zaobserwować można wzrost społecznej roli nie autorytetów epistemicznych, ale autorytetów szeroko rozumianej twórczości estetyczno-artystycznej związanej z współczesną techniką, projektu­jącej, planującej kształty nie tylko miast, zagospodarowania, ale także stylów życia, systemów wartości wolnych od racjonalnych wymagań epistemołogicz- nych. Poezja życia politycznego zawarta w pieśniach, piosenkach i sloganach służy lepiej tworzeniu wizji radosnej przyszłości wszechstronnego rozwoju człowieka i społeczeństwa niż studia nad kulturą polityczną czy uwarunko­waniami gospodarczo-kulturowymi rozwoju społeczeństw.