NIEZALEŻNOŚĆ

  • Przykład 1: Mimo zaplanowanej na przyszłe wakacje rodzinnej wyprawy córka chce odwiedzić koleżankę, która przeprowadziła się do innej miejscowości.
  • Przykład 2: Upiera się, że pojedzie na szkolną uroczystość metrem, mimo że zaproponowałaś, iż odwieziesz ją wraz z koleżankami.
  • Przykład 3: Pomimo solidnych podstaw religijnej edukacji córka stwierdza, że ma już dość i opuszcza zajęcia.

Zasadność konfrontacji. Określenie, czy twój sprzeciw opiera się na trosce o bezpieczeństwo, poczuciu odrzucenia czy chęci, by córka myślała tak samo jak ty powinno pomóc ci zdecydować, czy robić sprawę z którejkolwiek z powyższych sytuacji, czy nie. Jeśli jej plany lub poglądy nie naruszają podstawowych wartości ani nie stanowią zagrożenia, być może będziesz musiała przyjąć je do wiadomości nawet jeśli się z nimi nie zgadzasz. Ale jej normalna rozwojowa potrzeba niezależności musi być zrównoważona z normami panującymi w rodzinie i twoją tolerancją. Niezależnie jednak od tego, czy kompromis jest możliwy do osiągnięcia, należy pamiętać, by nie potępiać opinii córki, gdy są one owocem jej wysiłków mających na celu rozwój osobowości.