OSIĄGNIĘCIA

  • Przykład 1: Pomimo obietnic „postarania się” i przyniesienia lepszych ocen, córka oblewa dwa egzaminy w połowie semestru.
  • Przykład 2: Chociaż twierdzi, że ma zamiar studiować, nie wysłała jeszcze podania i nie planuje przystąpienia do egzaminu, którego wyniki decydują o przyjęciu na studia.
  • Przykład 3: Wspaniały nowy flet, który jej kupiłaś, zbiera kurz na dnie szafy; nie ćwiczyła od dwóch tygodni.

Zasadność konfrontacji. Jeśli ważne jest dla ciebie, by córka starała się ze wszystkich sił wypełniać swoje zobowiązania, dopilnujesz, by jej przypomnieć o tych wartościach. Może także potrzebować twojej pomocy w zorganizowaniu codziennej nauki ćwiczeń. Być może musi od czasu do czasu usłyszeć, że oczekujesz od niej solidnego wysiłku, stawiania sobie właściwych celów oraz doprowadzania wszystkiego, za co się zabiera, do końca. Córka chętniej podporządkuje się, jeśli uczestniczyła w ustalaniu zasad (to znaczy – jeśli są spójne z jej własnymi celami). Ważne jest także upewnienie się, że oczekiwania każdej ze stron są realistyczne.