AUTORYTET NAUKI W SPOŁECZEŃSTWIE

Mówi się np. o autorytecie nauki w społeczeństwie, mając przy tym na myśli ogromny wzrost znacze­nia nauki i zainteresowania nauką. Z rozstrzygnięciami nauki liczyć się musi każda ideologia, każdy system filozoficzny. Nawet jeśli mówi się, że nauka nie może wytłumaczyć wszystkich zjawisk przyrody, że wciąż pozostają zjawiska niezbadane, wywołujące niepokój, to uznaje się, że nauka jeszcze nie wypowiedziała się na ten temat ostatecznie, wierząc jednocześnie, że świadectwo nauki będzie rozstrzygające. O randze nauki w życiu społecznym świadczy również powoływanie się na opinie naukowców przy podejmowa­niu ważkich decyzji państwowych w celu zwiększenia aprobaty społecznej.