WAŻKOŚĆ ZJAWISKA

Legenda naukowa przeczuwa jak gdyby ważkość zjawiska integralności badacza. Ci uczeni, ci twórcy szkół nauko­wych, którzy mogą przedstawić myśli szczególnie oryginalne, są — stosow­nie do powstania legendy naukowej — indywidualnościami szczególnie zin­tegrowanymi. Jest kwestią empirycznie otwartą, czy tak istotnie rzeczy się miały w historii rozwoju myśli naukowej, niemniej fakt,’że zazwyczaj le­genda naukowa przypisuje wybitnym myślicielom szczególną integralność, interpretować można dwojako: albo tak jest istotnie, albo legenda naukowa celowo falsyfikuje swych twórców po to, aby nadać wyższą rangę ich dziełom. W rozważaniach powyższych zajmowano się przede wszystkim rozmai­tymi spontanicznymi przejawami powstawania i rozprzestrzeniania się legend naukowych. W stosunkowo niewielkim zakresie (poza przypadkiem tzw. le­gendy naukowej dotyczącej teraźniejszości) brano pod uwagę możliwości celo­wego kreowania legend naukowych.