AUTORYTET TECHNICZNY

Autorytety techniczne zainteresowane są przede wszystkim osiąganiem określonego celu, są uwrażliwione na wartości tełeologiczne, podczas gdy w twórczości intelektualnej, odkrywaniu nowej wiedzy, do najcenniejszych należą właśnie osiągnięcia nie przewidywane, uzyskane metodami dotychczas nie stosowany­mi. Ten typ podejścia metodologicznego jest zasadniczo mniej ceniony przez autorytety techniczne. Dlatego też analizując warunki twórczości zespołów naukowych, które podporządkowane są autorytetom technicznym zinstytucjo­nalizowanym, można dostrzec przeszkody powstające w rozwoju osobowości twórczych.Autorytety naukowe w dziedzinie ładu naturalnego i kulturowego, odkrywcy praw przyrody czy ładu aksjonormatywnego panującego w danym społeczeń­stwie, jeśli nie są „bojownikami prawdy”, uwrażliwieni są szczególnie na tworzenie nowej wiedzy i twórczość intelektualną pozapragmatyczną cenią jako wartość poznawczą.