MIMO ZASTRZEŻEŃ

Mimo tych zastrzeżeń powyższe definicje mogłyby mieć duże znaczenie w badaniach. praktycznych przy założeniu jednak, że krąg oddziaływania autorytetu daje się w sposób jednoznaczny operacyjnie określić. Tu jednak napotykamy główną trudność, jaką chcemy tylko zasygnalizować, nie jesteśmy bowiem w stanie jej rozwiązać.Można sobie wyobrazić gigantyczną ankietę rozpisaną wśród wszystkich naukowców, mającą na celu ustalenie, kto i dla jakiego kręgu jest auto­rytetem. Pomijając fakt, że przeprowadzenie takich badań ankietowych jest praktycznie niemożliwe, to i tak wyniki tej ankiety dla obiektywnego określe­nia zbioru autorytetów naukowych i ich uporządkowania byłyby bezużytecz­ne.